ПРАВО

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в постсоветский период


550.00 грн.

На складі

В сборник включены научные статьи ведущих цивилистов Украины, Казахстана, других зарубежных государс..

Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти


250.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основи методики вирішення задач (казусів), яка відіграє провідну р..

Адміністративне право України. Повний курс


485.00 грн.

На складі

У підручнику подано повний курс адміністративного права на основі однойменної галузі публічного прав..

Цивільне право України. Частина 2


265.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національ..

Українсько-польський/польсько-український словник юридичних термінів


300.00 грн.

На складі

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-польського словника юридич..

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності


265.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження темати..

Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності


200.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику розглянуті тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшу..

Адміністративно-правовий статус помічника-консультанта народного депутата України


215.00 грн.

На складі

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового статусу помічника-консультанта н..

Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб’єкт кримінальних процесуальних правовідносин


285.00 грн.

На складі

У монографічному дослідженні висвітлено та опрацьовано комплекс проблем що стосуються діяльності дет..

Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів


325.00 грн.

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню доктринальних основ організації та функціонування слі..

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю


240.00 грн.

На складі

У монографії розглянуто питання особливостей досудового розслідування у кримінальному провадженні щ..

Конституційний принцип рівності громадян перед законом у публічному управлінні


420.00 грн.

На складі

Монографію присвячено з’ясуванню сутності конституційного принципу рівності взагалі та у публічному ..

Конституційно-правові основи забезпечення національної безпеки в Угорщині


230.00 грн.

На складі

У монографії, на підставі наукового аналізу та узагальнення, розглянуто сутність, новий зміст та осо..

Криміналістика


500.00 грн.

На складі

У підручнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її розділів, криміналіст..

Кримінальне право зарубіжних країн


115.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, з..

Кримінально-процесуальна відповідальність за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року


220.00 грн.

На складі

Монографія є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичн..

Німецько-український словник юридичних термінів


855.00 грн.

На складі

«Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлю..

Невербальна інформація в кримінальному провадженні: теоретико- методологічні основи


395.00 грн.

На складі

У монографії досліджено теоретичні та методологічні основи невербальної інформації в кримінальному п..

Нормативно-правове регулювання реєстраційної діяльності


540.00 грн.

На складі

Коментований довідник містить тематично систематизоване законодавство у галузі державної реєстрації ..

Право в публічному управлінні


420.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить матеріали для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації дер..

Природноресурсове право України


490.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, еко..

Процесуальні особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування


180.00 грн.

На складі

У науково-практичному посібнику розкриваються поняття, мета та особливості застосування запобіжних з..

Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом


260.00 грн.

На складі

У монографії здійснено комплексне дослідження з метою розв’язання низки теоретичних і практичних про..

Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень


300.00 грн.

На складі

У підручнику «Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень» послідовно викладе..

ПРАВО

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT