МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

Енергетичний менеджмент і аудит


230.00 грн.

На складі

Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інж..

Потік клієнтів з FACEBOOK та INSTAGRAM. Як заробляти за допомогою соціальних мереж


210.00 грн.

На складі

Книга занурює читача у світ інтернет-маркетингу і соціальних мереж, навчає орієнтуватися в сучасних ..

Інноваційно-інвестиційний менеджмент


135.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у концентрованому вигляді узагальнено та систематизовано теоретичні напрацюв..

Маркетинг міжнародного туризму


320.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання ту..

Маркетинг. Cучасні концепції та технології


220.00 грн.

На складі

У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових..

Менеджмент ресторанного господарства


400.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми..

Управління рекламними проектами


340.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст, методи та інструменти управління рекламними проектами. ..

Управлінський облік. Збірник задач


270.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни «Управлінський облік» і спрямова..

Екологічний менеджмент та аудит


320.00 грн.

На складі

Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний ме..

Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств


280.00 грн.

На складі

В монографії обґрунтувано теоретичні і методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо забе..

Креативний менеджмент


245.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінс..

Міжнародний маркетинг


340.00 грн.

На складі

У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що вийшли за межі національних ринків, викорис..

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму


260.00 грн.

На складі

У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організа..

Менеджмент та адміністративне управління


295.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та ситуативні завдання для поглибленого засвоєння д..

Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: основи управління біологічними процесами та імунобіологічними засобами


390.00 грн.

На складі

Даний посібник може бути корисним як для студентів (бакалаврів і магістрів, які вивчають епізоотолог..

Менеджмент туристичної галузі


365.00 грн.

На складі

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання сучасних теорій менеджменту та маркетингу..

Менеджмент у державному управлінні


315.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлі..

Менеджмент. Практикум


120.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначений допомогти майбутнім фахівцям у галузі управління та адміністрування ..

Основи інтернет-маркетингу. Частина 1


215.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 1» розкриває наступні питання: основні поня..

Основи інтернет-маркетингу. Частина 2


160.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 2» розкриває наступні питання: основні поня..

Оцінка та управління підприємницькими ризиками


150.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного а..

Поток клиентов из FACEBOOK и INSTAGRAM. Как зарабатывать с помощью социальных сетей


210.00 грн.

На складі

Книга погружает читателя в мир интернет-маркетинга и социальных сетей, учит ориентироваться в соврем..

Стратегічний маркетинг


295.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості стратегічного маркетингу, його сучасні ко..

Університетський менеджмент: актуальні аспекти


250.00 грн.

На складі

В монографії викладено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо реформування менеджменту у в..

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT