Видання за 2018 рік

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в постсоветский период


550.00 грн. Без ПДВ: 550.00 грн.

В сборник включены научные статьи ведущих цивилистов Украины, Казахстана, других зарубежных государс..

Екологічна хімія


255.00 грн. Без ПДВ: 255.00 грн.

У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, параметри та фактори стабілізації йо..

Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин


400.00 грн. Без ПДВ: 400.00 грн.

У роботі висвітлені питання що висвітлюють фундаментальні принципи забезпечення високої продуктивнос..

Сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація


360.00 грн. Без ПДВ: 360.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих, нормативно-правових актів та норм..

Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

В роботі розроблено та рекомендовано до впровадження концепцію інжинірингу (формування) системи внут..

Морфологія, біологія шкідників зернових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування


130.00 грн. Без ПДВ: 130.00 грн.

У навчальному осібнику висвітлено основних шкідників зернових культур, поширених в Україні, приведен..

Українсько-польський/польсько-український словник юридичних термінів


300.00 грн. Без ПДВ: 300.00 грн.

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-польського словника юридич..

Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища


270.00 грн. Без ПДВ: 270.00 грн.

Викладено теоретичні основи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища. Представлено..

Морфологія, біологія шкідників бобових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування


125.00 грн. Без ПДВ: 125.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено основних шкідників бобових культур півдня України, приведено..

Здорове харчування: практичні рекомендації


190.00 грн. Без ПДВ: 190.00 грн.

У монографії доступно й послідовно розкрито фізіолого-гігієнічні основи та роль харчування в забезпе..

Морфологія сільськогосподарських тварин


185.00 грн. Без ПДВ: 185.00 грн.

Для логічного засвоєння і цілісного сприймання морфології сільськогосподарських тварин матеріал навч..

Морфологія, біологія багатоїдних шкідників та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування


125.00 грн. Без ПДВ: 125.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено основних багатоїдних шкідників, приведено детальний опис їх морфо..

Генетика популяцій


225.00 грн. Без ПДВ: 225.00 грн.

У першій частині підручнику подано загальну характеристику положень з генетики популяцій тварин, зок..

Екологічне інспектування. Практикум


150.00 грн. Без ПДВ: 150.00 грн.

У навчальному посібнику представлені практичні та лабораторні роботи, які направлені на формування в..

Землеустрій


255.00 грн. Без ПДВ: 255.00 грн.

Викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відносин; висвітлено походження поняття землеу..

Нутриціологія


400.00 грн. Без ПДВ: 400.00 грн.

В навчальному посібнику викладено теоретичні основи та роль харчування в забезпеченні процесів життє..

Організація племінної справи


215.00 грн. Без ПДВ: 215.00 грн.

У посібнику викладена система ведення селекційно-племінної роботи в Україні, організаційно-правові о..

Основи стандартизації та сертифікації


150.00 грн. Без ПДВ: 150.00 грн.

Підручник містить матеріали стосовно основних понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповід..

Планування територій


195.00 грн. Без ПДВ: 195.00 грн.

Викладені теоретичні, інституційні та методичні основи планування територій регіонів, розглянуто осн..

Технологія та проектування елеваторів


195.00 грн. Без ПДВ: 195.00 грн.

У навчальному посібнику розглянуто принципи побудови технологічних схем, викладено основні засади пр..

Інформатика: візуальне програмування


190.00 грн. Без ПДВ: 190.00 грн.

Навчальний посібник є складовою частиною курсу інформатики, який орієнтований на студентів підготовк..

Історія економіки та економічної думки


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

Посібник створений на основі навчальної програми за курсом «Історія економіки та економічної думки» ..

Безпека життєдіяльності


235.00 грн. Без ПДВ: 235.00 грн.

Підручник для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих аграрних закладів розроблений ..

Вступ до фаху (в екології)


320.00 грн. Без ПДВ: 320.00 грн.

У підручнику подані загальна інформація про напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнь..

Вступ до фаху: географія і суспільство


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

У посібнику викладені основи знань про об’єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, її стр..

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн


250.00 грн. Без ПДВ: 250.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлюється зміст, структура, призначення, функції та завдання грошово-кре..

Землевпорядний процес


235.00 грн. Без ПДВ: 235.00 грн.

Перший в Україні навчальний посібник в якому викладено теоретичні основи землевпорядного процесу, йо..

Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь)


290.00 грн. Без ПДВ: 290.00 грн.

У підручнику наведено основні положення організації технохімічного та технологічного контролю комбік..

Кримінальне право зарубіжних країн


115.00 грн. Без ПДВ: 115.00 грн.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, з..

Кримінальне право України. Загальна частина


290.00 грн. Без ПДВ: 290.00 грн.

У підручнику відповідно до програмових вимог вивчення курсу «Кримінальне право України. Загальна час..

Кримінально-процесуальна відповідальність за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

Монографія є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичн..

Маркетинг міжнародного туризму


320.00 грн. Без ПДВ: 320.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання ту..

Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля


270.00 грн. Без ПДВ: 270.00 грн.

Автори розглядають ландшафтну оболонку Землі як єдиний і цілісний об’єкт географічної науки, а довкі..

Облік у галузях економіки


270.00 грн. Без ПДВ: 270.00 грн.

Навчальний посібник із дисципліни «Облік у галузях економіки» призначено для ефективного засвоєння п..

Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння


295.00 грн. Без ПДВ: 295.00 грн.

Присвячено практичним питанням технічної експлуатації, обслуговування та ремонту поршневих двигунів ..

Педагогіка та психологія вищої школи (в екології)


290.00 грн. Без ПДВ: 290.00 грн.

У посібнику висвітлені загальні засади психології та педагогіки вищої школи: закономірності, принцип..

Практикум з радіобіології та радіоекології


145.00 грн. Без ПДВ: 145.00 грн.

Викладено правила і техніка радіаційної безпеки під час роботи з джерелами іонізуючих випромінювань ..

Природноресурсове право України


490.00 грн. Без ПДВ: 490.00 грн.

Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, еко..

Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях


255.00 грн. Без ПДВ: 255.00 грн.

Висвітлені загальні засади педагогіки вищої школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку ..

Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

У монографії здійснено комплексне дослідження з метою розв’язання низки теоретичних і практичних про..

Стратегія сталого розвитку


205.00 грн. Без ПДВ: 205.00 грн.

Наведено основні визначення і принципи переходу суспільства до сталого розвитку, принципи розвитку п..

Техноекологія


295.00 грн. Без ПДВ: 295.00 грн.

У підручнику викладено теоретичні основи техноекології, показано місце дисципліни в блоці нормативни..

Транскордонні хвороби тварин з основами стемпінг-ауту


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

Навчальний посібник присвячений найбільш актуальним наданий час темам – Списку МЕБ, транскордонним х..

Українсько-німецький/ німецько-український словник юридичних термінів


300.00 грн. Без ПДВ: 300.00 грн.

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-німецького словника юридич..

Управлінський облік. Збірник задач


270.00 грн. Без ПДВ: 270.00 грн.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни «Управлінський облік» і спрямова..

Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні


430.00 грн. Без ПДВ: 430.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються проблеми, пов’язані з формуванням та ефективним функціонування..

Хімія біоорганічна


115.00 грн. Без ПДВ: 115.00 грн.

Навчально-методичний посібник містить програму курсу, де за кожним змістовним модулем програми запро..

Інститут податкової амністії та його місце в податковому праві


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

В монографії досліджується інститут податкової амністії та його місце в податковому праві. Проаналіз..

Інтенсивні технології в аквакультурі


305.00 грн. Без ПДВ: 305.00 грн.

Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об’єктів аквакультури, методи підвищення продуктивно..

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VI Міжнародного круглого столу (24 травня 2018 р., м. Одеса)


180.00 грн. Без ПДВ: 180.00 грн.

VI Міжнародний круглий стіл "Інформаційне забезпечення розслідування злочинів" присвячений вивченню ..

Історія вчень про державу і право


305.00 грн. Без ПДВ: 305.00 грн.

Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про державу та право» містить опорні конспекти, глосарій..

Адміністративне право України


110.00 грн. Без ПДВ: 110.00 грн.

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Адміністративно-правові засади захисту дитинства та материнства в Україні


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

Монографію присвячено адміністративно-правовим засадам захисту дитинства та материнства в Україні. З..

Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

Монографію присвячено адміністративно-правовому дослідженню засад про-тидії корупції в сфері здійсне..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

У монографії досліджено теоретичні і практичні проблеми діяльності Державної архітектурно-будівельно..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів


190.00 грн. Без ПДВ: 190.00 грн.

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих..

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

Монографію присвячено адміністративно-правовому регулюванню підприємницької діяльності у сфері торгі..

Адміністративно-правовий статус органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

В монографії досліджується адміністративно-правовий статус органів та осіб, що здійснюють примусове ..

Аквакультура перспективних об'єктів


310.00 грн. Без ПДВ: 310.00 грн.

У посібнику викладено основи розведення та вирощування малопоширених та специфічних об'єктів аквакул..

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту


225.00 грн. Без ПДВ: 225.00 грн.

У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту..

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT