ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ

Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу


155.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні теми навчального курсу «Ринкова економіка»: вступ до курсу..

Бухгалтерський облік


305.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін «Бухгалтерський облік (основи)», «..

Економіка ресторанного господарства


240.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитк..

Комерційна діяльність


350.00 грн.

На складі

У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузе..

Європейська та євроатлантична інтеграція


280.00 грн.

На складі

У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичної інтег..

Інтелектуальний капітал підприємства


365.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкрито проблеми теорії і практики формування і управління розвитком інтеле..

Історія грошей та кредиту країн світу


165.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної спр..

Історія економіки та економічної думки


260.00 грн.

На складі

Посібник створений на основі навчальної програми за курсом «Історія економіки та економічної думки» ..

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн


250.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюється зміст, структура, призначення, функції та завдання грошово-кре..

Облік у галузях економіки


270.00 грн.

На складі

Навчальний посібник із дисципліни «Облік у галузях економіки» призначено для ефективного засвоєння п..

Починаємо власну справу


75.00 грн.

На складі

Посібник призначений для того, щоб мотивувати, надихнути і дати поради тим, хто хоче займатися власн..

Товарознавство непродовольчих товарів


600.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості товарознавства непродовольчих товарів, містят..

Управління розвитком національної економіки в умовах мінливості зовнішнього середовища


255.00 грн.

На складі

У монографії порушено проблему уточнення категоріального апарату управління розвитком національної е..

«Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку


395.00 грн.

На складі

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідео..

Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор'я: стан і безпекоорієнтований розвиток


200.00 грн.

На складі

В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щ..

Банківська система


165.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблено з метою формування теоретичних знань і опанування практичних навичок ..

Грошово-кредитна політика НБУ


190.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні положення та практичні аспекти грошово-кредитної по..

Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини


465.00 грн.

На складі

В рамках міжнародної інноваційної співпраці вивчено практичний досвід високорозвинених країн світу щ..

Економіка інноваційного підприємства


260.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розви..

Економіка підприємства


245.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкрито економічний механізм функціонування підприємства, враховуючи особли..

Економіка підприємства. Практикум


175.00 грн.

На складі

Концепція навчального посібника спрямована на формування у студентів здатності застосовувати знання ..

Економічний аналіз: теорія і практика


205.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Економічний ана..

Економетрика


245.00 грн.

На складі

Посібник призначено до вивчення нормативної навчальної дисципліни «Економетрика» студентам економічн..

Міжнародні економічні відносини


305.00 грн.

На складі

У посібнику представлено наочний матеріал, що характеризує еволюцію міжнародних економічних відносин..

ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT