ЕКОЛОГІЯ

Екологія та збалансоване природокористування


215.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів ..

Екологічна хімія


255.00 грн.

На складі

У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, параметри та фактори стабілізації йо..

Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища


270.00 грн.

На складі

Викладено теоретичні основи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища. Представлено..

Екологічна експертиза


170.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення з екологічної експертизи.Рекомендований для підг..

Хімічна екологія


240.00 грн.

На складі

У посібнику викладено основні принципи хімічної екології. Розглянуто основні хіміко-екологічні пробл..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


305.00 грн.

На складі

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Екологічне інспектування. Практикум


150.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику представлені практичні та лабораторні роботи, які направлені на формування в..

Безпека життєдіяльності


235.00 грн.

На складі

Підручник для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих аграрних закладів розроблений ..

Вступ до фаху (в екології)


320.00 грн.

На складі

У підручнику подані загальна інформація про напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнь..

Екологічна безпека


290.00 грн.

На складі

Підручник побудовано за принципом "аналіз формування небезпеки – основа управління екологічною безпе..

Екологічне інспектування


250.00 грн.

На складі

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, процедуру екологічного інспектування, ..

Екологічний дизайн


305.00 грн.

На складі

У посібнику рослина розглядається як ідеальний об’єкт природи і поліпшувач соціально-культурного про..

Екологія з основами біобезпеки. Частина 1. Інгредієнтне забруднення


200.00 грн.

На складі

Навчальний посібник складений у відповідності з програмою курсу “Екологія з основами біобезпеки” роз..

Екологія тварин


155.00 грн.

На складі

В основу навчального посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів ..

Практикум з радіобіології та радіоекології


145.00 грн.

На складі

Викладено правила і техніка радіаційної безпеки під час роботи з джерелами іонізуючих випромінювань ..

Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку


195.00 грн.

На складі

Наведено основні визначення сталого розвитку і принципи переходу суспільства до сталого розвитку. Пр..

Природні ресурси України


280.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику подані основні складові природних ресурсів України – природні умови, геологі..

Радіоекологічний моніторинг


190.00 грн.

На складі

Викладено основні положення про радіоекологічний моніторинг як систему збору первинної інформації пр..

Стратегія сталого розвитку


205.00 грн.

На складі

Наведено основні визначення і принципи переходу суспільства до сталого розвитку, принципи розвитку п..

Техноекологія


295.00 грн.

На складі

У підручнику викладено теоретичні основи техноекології, показано місце дисципліни в блоці нормативни..

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 2. Методи очищення стічних вод


250.00 грн.

На складі

У підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту гідросфери, які базуються на методах очищ..

Управління та поводження з відходами. Практикум


180.00 грн.

На складі

У практикумі викладено зміст та послідовність виконання практичних занять, які стосуються таких акт..

Урбоекологія


200.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику розглянуто проблеми якості міського середовища, викладено методоло..

Фітоекологія з основами лісівництва


225.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику викладено теоретичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічн..

ЕКОЛОГІЯ

2000-2020. © Видавництво "Олді+"
Розробка і підтримка сайту: веб-студія Herson IT