Видання за 2017 рік

Інженерний захист територій


295.00 грн. Без ПДВ: 295.00 грн.

Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни «Інженерний захист територій», методичні ..

Екологія та збалансоване природокористування


215.00 грн. Без ПДВ: 215.00 грн.

Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів ..

Військова логістика


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її..

Енергозбереження та екологія виробництва будівельних матеріалів


165.00 грн. Без ПДВ: 165.00 грн.

Навчальний посібник може бути використаний студентами для виконання розрахунків затрат теплової енер..

Імунопрофілактика сказу в Україні


130.00 грн. Без ПДВ: 130.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню особливостей імунопрофілактики сказу як однієї з найнебезпечніших ..

Екологічне інспектування. Практикум


150.00 грн. Без ПДВ: 150.00 грн.

У навчальному посібнику представлені практичні та лабораторні роботи, які направлені на формування в..

Енергетичний менеджмент і аудит


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інж..

Землеустрій


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

Викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відносин; висвітлено походження поняття землеу..

Лікарські рослини у тваринництві


570.00 грн. Без ПДВ: 570.00 грн.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та широкого кола читачів, у ..

Мікробіологія харчових виробництв


360.00 грн. Без ПДВ: 360.00 грн.

У навчальному посібнику викладений теоретичний і експериментальний матеріал із дисципліни "Мікробіол..

Стандартизація


415.00 грн. Без ПДВ: 415.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавчих та нормативно-правових документів ..

Інформатика: візуальне програмування


190.00 грн. Без ПДВ: 190.00 грн.

Навчальний посібник є складовою частиною курсу інформатики, який орієнтований на студентів підготовк..

Історія грошей та кредиту країн світу


165.00 грн. Без ПДВ: 165.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної спр..

Історія економіки та економічної думки


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

Посібник створений на основі навчальної програми за курсом «Історія економіки та економічної думки» ..

Історія земельних відносин і землеустрою в Україні


325.00 грн. Без ПДВ: 325.00 грн.

Висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосн..

Безпека життєдіяльності


235.00 грн. Без ПДВ: 235.00 грн.

Підручник для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих аграрних закладів розроблений ..

Екологічна безпека


290.00 грн. Без ПДВ: 290.00 грн.

Підручник побудовано за принципом "аналіз формування небезпеки – основа управління екологічною безпе..

Екологічне інспектування


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, процедуру екологічного інспектування, ..

Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової


170.00 грн. Без ПДВ: 170.00 грн.

У посібнику досліджуються взаємозв’язки етнологічних наукових центрів із європейським науковим серед..

Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь)


290.00 грн. Без ПДВ: 290.00 грн.

У підручнику наведено основні положення організації технохімічного та технологічного контролю комбік..

Магістерська робота: методика написання та захисту


160.00 грн. Без ПДВ: 160.00 грн.

Посібник містить практичні поради магістрантам з моменту вибору теми, написання тексту рукопису, до ..

Маркетинг. Cучасні концепції та технології


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових..

Мистецтвознавство ХХ століття: хрестоматія-довідник


530.00 грн. Без ПДВ: 530.00 грн.

Хрестоматія-довідник охоплює праці теоретиків, істориків та практиків мистецтва ХХ ст. та коментарі ..

Німецько-український словник юридичних термінів


855.00 грн. Без ПДВ: 855.00 грн.

«Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлю..

Основи наукових досліджень (в будівництві)


120.00 грн. Без ПДВ: 120.00 грн.

Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни «Основи наукових досліджень», тематику са..

Починаємо власну справу


75.00 грн. Без ПДВ: 75.00 грн.

Посібник призначений для того, щоб мотивувати, надихнути і дати поради тим, хто хоче займатися власн..

Практикум з радіобіології та радіоекології


145.00 грн. Без ПДВ: 145.00 грн.

Викладено правила і техніка радіаційної безпеки під час роботи з джерелами іонізуючих випромінювань ..

Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку


195.00 грн. Без ПДВ: 195.00 грн.

Наведено основні визначення сталого розвитку і принципи переходу суспільства до сталого розвитку. Пр..

Теоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах


350.00 грн. Без ПДВ: 350.00 грн.

В навчальному посібнику наведено і докладно описано основні методи аналізу нелінійних електротехнічн..

Технічна мікробіологія


310.00 грн. Без ПДВ: 310.00 грн.

У підручнику висвітлюються основні питання з технічної мікробіології харчових виробництв: морфологія..

Техноекологія


295.00 грн. Без ПДВ: 295.00 грн.

У підручнику викладено теоретичні основи техноекології, показано місце дисципліни в блоці нормативни..

Українсько-російський/російсько- український словник юридичних термінів


300.00 грн. Без ПДВ: 300.00 грн.

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-російського словника юриди..

Фітоекологія з основами лісівництва


225.00 грн. Без ПДВ: 225.00 грн.

В навчальному посібнику викладено теоретичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічн..

The administrative-legal regime of use and protection of technogenic deposits


175.00 грн. Без ПДВ: 175.00 грн.

The research presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, whi..

Інфекційні хвороби птиці


355.00 грн. Без ПДВ: 355.00 грн.

У навчальному посібнику викладене сучасне розуміння питань епізоотології, діагностики, диференційної..

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування


360.00 грн. Без ПДВ: 360.00 грн.

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформ..

Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки


190.00 грн. Без ПДВ: 190.00 грн.

У навчальному посібнику узагальнені матеріали, зв'язані з вивченням різних функціональних елементів ..

Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі


450.00 грн. Без ПДВ: 450.00 грн.

У посібнику розкриті теоретико-методологічні засади дослідження адаптивного туризму, його становленн..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


360.00 грн. Без ПДВ: 360.00 грн.

У монографії осмислено поняття, сутність та зміст тінізації економіки з позиції істинності існування..

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні


165.00 грн. Без ПДВ: 165.00 грн.

Монографію присвячено визначенню сутності адміністративного режиму антитерористичної операції на під..

Алгоритм виконання практичних навичок лікарями загальної практики на обладнанні амбулаторій


195.00 грн. Без ПДВ: 195.00 грн.

Посібник розрахований на лікарів-інтернів і лікарів-слухачів зі спеціальності «Загальна практика – с..

Аналітична хімія. Якісний аналіз неорганічних та органічних речовин


355.00 грн. Без ПДВ: 355.00 грн.

Навчальний посібник включає якісний хімічний аналіз неорганічних та органічних сполук, а також метод..

Атлас гістології та ембріології промислових риб


640.00 грн. Без ПДВ: 640.00 грн.

В атласі узагальнені і систематизовані дані, що висвітлюють нормальну гістологічну будову переважно ..

Боргова функція сучасної держави


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

Актуальність проблематики державного боргу та необхідність її дослідження підтверджуються тим, що у ..

Водіння легкового автомобіля


360.00 грн. Без ПДВ: 360.00 грн.

У посібнику розкрито зміст розділу «Водіння легкового автомобіля» у відповідності до вимог Типової п..

Вступ в розробку нових ідей і технічний менеджмент транспорту та флоту


360.00 грн. Без ПДВ: 360.00 грн.

Описана теорія розробки нових ідей і технологія технічного менеджменту. Викладено історію винахідниц..

Гідравлічні та аеродинамічні машини


265.00 грн. Без ПДВ: 265.00 грн.

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму п..

Гідроботаніка


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принц..

Геодезія


185.00 грн. Без ПДВ: 185.00 грн.

Навчальний посібник «Геодезія» передбачає системне викладання основ геодезії з урахуванням нових тен..

Екологія людини


185.00 грн. Без ПДВ: 185.00 грн.

У підручнику в певній послідовності розглянуто еволюцію і життєдіяльність людини як біосоціальної іс..

Еколого-економічна безпека України: сучасні реалії та розвиток


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню сутності екологічної безпеки та її взаємозв’язку зі с..

Економетрика


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

Посібник призначено до вивчення нормативної навчальної дисципліни «Економетрика» студентам економічн..

Електричні апарати


675.00 грн. Без ПДВ: 675.00 грн.

Підручник за змістом відповідає програмі курсу "Електричні апарати" для студентів електроенергетични..

Електронна навігація і картографія


270.00 грн. Без ПДВ: 270.00 грн.

Навчальний посібник призначений для курсантів судноводійних спеціальностей морських навчальних закла..

Енциклопедія суднової енергетики


350.00 грн. Без ПДВ: 350.00 грн.

У книзі представлена історія виникнення, розвитку і становлення суднової енергетики, її сучасний ста..

Етнопедагогіка


145.00 грн. Без ПДВ: 145.00 грн.

Навчальний посібник підготовлений для студентів вищих навчальних закладів. Він містить навчальну і р..

Захист навколишнього середовища у збройних конфліктах


140.00 грн. Без ПДВ: 140.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового захисту навколишнього середовища..

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

Розглянуто бланки процесуальних документів, які можуть складатися у кримінальному провадженні. Видан..

Збалансоване використання земельних ресурсів


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого ..

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого- ландшафтного землеустрою


125.00 грн. Без ПДВ: 125.00 грн.

Викладена методологія і методика організації території сільськогосподарських підприємств методом еко..

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"