Видання за 2017 рік

Основи наукових досліджень


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

У підручнику викладено основи організації та проведення наукових досліджень з використанням методоло..

Інженерний захист територій


295.00 грн. Без ПДВ: 295.00 грн.

Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни «Інженерний захист територій», методичні ..

Екологія та збалансоване природокористування


215.00 грн. Без ПДВ: 215.00 грн.

Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів ..

Екологічна хімія


235.00 грн. Без ПДВ: 235.00 грн.

У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, параметри та фактори стабілізації йо..

Військова логістика


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її..

Енергозбереження та екологія виробництва будівельних матеріалів


160.00 грн. Без ПДВ: 160.00 грн.

Навчальний посібник може бути використаний студентами для виконання розрахунків затрат теплової енер..

Генетика з біометрією. Практикум


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

Матеріал практикуму викладено відповідно до типової програми з дисципліни «Генетика з біометрією» дл..

Імунопрофілактика сказу в Україні


130.00 грн. Без ПДВ: 130.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню особливостей імунопрофілактики сказу як однієї з найнебезпечніших ..

Енергетичний менеджмент і аудит


205.00 грн. Без ПДВ: 205.00 грн.

Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інж..

Землеустрій


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

Викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відносин; висвітлено походження поняття землеу..

Мікробіологія харчових виробництв


335.00 грн. Без ПДВ: 335.00 грн.

У навчальному посібнику викладений теоретичний і експериментальний матеріал із дисципліни "Мікробіол..

Основи рибоохорони


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

Запаси риби та інших водних живих ресурсів України мають велике господарське значення, а у зв’язку з..

Планування територій


195.00 грн. Без ПДВ: 195.00 грн.

Викладені теоретичні, інституційні та методичні основи планування територій регіонів, розглянуто осн..

Інформатика: візуальне програмування


160.00 грн. Без ПДВ: 160.00 грн.

Навчальний посібник є складовою частиною курсу інформатики, який орієнтований на студентів підготовк..

Історія грошей та кредиту країн світу


165.00 грн. Без ПДВ: 165.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної спр..

Історія економіки та економічної думки


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

Посібник створений на основі навчальної програми за курсом «Історія економіки та економічної думки» ..

Історія земельних відносин і землеустрою в Україні


295.00 грн. Без ПДВ: 295.00 грн.

Висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосн..

Аналітична хімія. Теоретичні основи якісного та кількісного аналізу


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

Навчальний посібник включає теоретичні основи якісного та кількісного аналізу. Розглядається закон д..

Безпека життєдіяльності


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

Підручник для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих аграрних закладів розроблений ..

Вступ до фаху: географія і суспільство


195.00 грн. Без ПДВ: 195.00 грн.

У посібнику викладені основи знань про об’єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, її стр..

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн


250.00 грн. Без ПДВ: 250.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлюється зміст, структура, призначення, функції та завдання грошово-кре..

Екологічне інспектування. Практикум


110.00 грн. Без ПДВ: 110.00 грн.

У навчальному посібнику представлені практичні та лабораторні роботи, які направлені на формування в..

Екологія тварин


155.00 грн. Без ПДВ: 155.00 грн.

В основу навчального посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів ..

Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової


160.00 грн. Без ПДВ: 160.00 грн.

У посібнику досліджуються взаємозв’язки етнологічних наукових центрів із європейським науковим серед..

Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь)


280.00 грн. Без ПДВ: 280.00 грн.

У підручнику наведено основні положення організації технохімічного та технологічного контролю комбік..

Магістерська робота: методика написання та захисту


160.00 грн. Без ПДВ: 160.00 грн.

Посібник містить практичні поради магістрантам з моменту вибору теми, написання тексту рукопису, до ..

Маркетинг. Cучасні концепції та технології


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових..

Німецько-український словник юридичних термінів


855.00 грн. Без ПДВ: 855.00 грн.

«Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлю..

Облік у галузях економіки


270.00 грн. Без ПДВ: 270.00 грн.

Навчальний посібник із дисципліни «Облік у галузях економіки» призначено для ефективного засвоєння п..

Основи наукових досліджень (в будівництві)


120.00 грн. Без ПДВ: 120.00 грн.

Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни «Основи наукових досліджень», тематику са..

Основи систематики рибоподібних і риб


140.00 грн. Без ПДВ: 140.00 грн.

У навчальному посібнику викладено історію та основи систематики, філогенії іхтіофауни, розглянуто пи..

Основи стандартизації та сертифікації


150.00 грн. Без ПДВ: 150.00 грн.

Підручник містить матеріали стосовно основних понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповід..

Починаємо власну справу


75.00 грн. Без ПДВ: 75.00 грн.

Посібник призначений для того, щоб мотивувати, надихнути і дати поради тим, хто хоче займатися власн..

Природні ресурси України


250.00 грн. Без ПДВ: 250.00 грн.

У навчальному посібнику подані основні складові природних ресурсів України – природні умови, геологі..

Стандартизація


415.00 грн. Без ПДВ: 415.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавчих та нормативно-правових документів ..

Стратегія сталого розвитку


190.00 грн. Без ПДВ: 190.00 грн.

Наведено основні визначення і принципи переходу суспільства до сталого розвитку, принципи розвитку п..

Теоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах


345.00 грн. Без ПДВ: 345.00 грн.

В навчальному посібнику наведено і докладно описано основні методи аналізу нелінійних електротехнічн..

Технічна мікробіологія


310.00 грн. Без ПДВ: 310.00 грн.

У підручнику висвітлюються основні питання з технічної мікробіології харчових виробництв: морфологія..

Техноекологія


295.00 грн. Без ПДВ: 295.00 грн.

У підручнику викладено теоретичні основи техноекології, показано місце дисципліни в блоці нормативни..

Українсько-російський/російсько- український словник юридичних термінів


300.00 грн. Без ПДВ: 300.00 грн.

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-російського словника юриди..

Фітоекологія з основами лісівництва


225.00 грн. Без ПДВ: 225.00 грн.

В навчальному посібнику викладено теоретичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічн..

Хімія біоорганічна


100.00 грн. Без ПДВ: 100.00 грн.

Навчально-методичний посібник містить програму курсу, де за кожним змістовним модулем програми запро..

Хвороби та шкідники гречки


195.00 грн. Без ПДВ: 195.00 грн.

Розглянуто народногосподарське значення, біологічні та ботанічні особливості гречки. Висвітлені найб..

The administrative-legal regime of use and protection of technogenic deposits


175.00 грн. Без ПДВ: 175.00 грн.

The research presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, whi..

Інфекційні хвороби птиці


355.00 грн. Без ПДВ: 355.00 грн.

У навчальному посібнику викладене сучасне розуміння питань епізоотології, діагностики, диференційної..

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування


360.00 грн. Без ПДВ: 360.00 грн.

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформ..

Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки


175.00 грн. Без ПДВ: 175.00 грн.

У навчальному посібнику узагальнені матеріали, зв'язані з вивченням різних функціональних елементів ..

Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі


450.00 грн. Без ПДВ: 450.00 грн.

У посібнику розкриті теоретико-методологічні засади дослідження адаптивного туризму, його становленн..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


360.00 грн. Без ПДВ: 360.00 грн.

У монографії осмислено поняття, сутність та зміст тінізації економіки з позиції істинності існування..

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні


165.00 грн. Без ПДВ: 165.00 грн.

Монографію присвячено визначенню сутності адміністративного режиму антитерористичної операції на під..

Алгоритм виконання практичних навичок лікарями загальної практики на обладнанні амбулаторій


175.00 грн. Без ПДВ: 175.00 грн.

Посібник розрахований на лікарів-інтернів і лікарів-слухачів зі спеціальності «Загальна практика – с..

Аналітична хімія. Якісний аналіз неорганічних та органічних речовин


355.00 грн. Без ПДВ: 355.00 грн.

Навчальний посібник включає якісний хімічний аналіз неорганічних та органічних сполук, а також метод..

Апоптоз – запрограмована смерть клітини. Curric ulum vitae клітини – життєвий шлях клітини


160.00 грн. Без ПДВ: 160.00 грн.

У навчальному посібнику подано матеріал щодо апоптозу на тлі еволюційного процесу, його сигналів, ін..

Атлас гістології та ембріології промислових риб


640.00 грн. Без ПДВ: 640.00 грн.

В атласі узагальнені і систематизовані дані, що висвітлюють нормальну гістологічну будову переважно ..

Боргова функція сучасної держави


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

Актуальність проблематики державного боргу та необхідність її дослідження підтверджуються тим, що у ..

Водіння легкового автомобіля


350.00 грн. Без ПДВ: 350.00 грн.

У посібнику розкрито зміст розділу «Водіння легкового автомобіля» у відповідності до вимог Типової п..

Вступ в розробку нових ідей і технічний менеджмент транспорту та флоту


360.00 грн. Без ПДВ: 360.00 грн.

Описана теорія розробки нових ідей і технологія технічного менеджменту. Викладено історію винахідниц..

Гідравлічні та аеродинамічні машини


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму п..

Гідроботаніка


235.00 грн. Без ПДВ: 235.00 грн.

У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принц..

Генетичний аналіз (в рослинництві)


115.00 грн. Без ПДВ: 115.00 грн.

У посібнику викладено основні методи генетичного аналізу рослин та інших організмів за якісними (аль..

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"