Видання за 2018 рік

Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин


400.00 грн. Без ПДВ: 400.00 грн.

У роботі висвітлені питання що висвітлюють фундаментальні принципи забезпечення високої продуктивнос..

Сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація


350.00 грн. Без ПДВ: 350.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих, нормативно-правових актів та норм..

Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань


235.00 грн. Без ПДВ: 235.00 грн.

В роботі розроблено та рекомендовано до впровадження концепцію інжинірингу (формування) системи внут..

Морфологія, біологія шкідників зернових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування


120.00 грн. Без ПДВ: 120.00 грн.

У навчальному осібнику висвітлено основних шкідників зернових культур, поширених в Україні, приведен..

Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища


270.00 грн. Без ПДВ: 270.00 грн.

Викладено теоретичні основи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища. Представлено..

Морфологія, біологія шкідників бобових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування


115.00 грн. Без ПДВ: 115.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено основних шкідників бобових культур півдня України, приведено..

Морфологія, біологія багатоїдних шкідників та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування


115.00 грн. Без ПДВ: 115.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено основних багатоїдних шкідників, приведено детальний опис їх морфо..

Українсько-польський/польсько-український словник юридичних термінів


300.00 грн. Без ПДВ: 300.00 грн.

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-польського словника юридич..

Генетика популяцій


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

У першій частині підручнику подано загальну характеристику положень з генетики популяцій тварин, зок..

Здорове харчування: практичні рекомендації


190.00 грн. Без ПДВ: 190.00 грн.

У монографії доступно й послідовно розкрито фізіолого-гігієнічні основи та роль харчування в забезпе..

Морфологія сільськогосподарських тварин


185.00 грн. Без ПДВ: 185.00 грн.

Для логічного засвоєння і цілісного сприймання морфології сільськогосподарських тварин матеріал навч..

Технологія та проектування елеваторів


165.00 грн. Без ПДВ: 165.00 грн.

У навчальному посібнику розглянуто принципи побудови технологічних схем, викладено основні засади пр..

Вступ до фаху (в екології)


275.00 грн. Без ПДВ: 275.00 грн.

У підручнику подані загальна інформація про напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнь..

Землевпорядний процес


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

Перший в Україні навчальний посібник в якому викладено теоретичні основи землевпорядного процесу, йо..

Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування


285.00 грн. Без ПДВ: 285.00 грн.

Наведено теоретичні основи створення якісного штучного дощу для зрошення сільськогосподарських культ..

Кримінальне право зарубіжних країн


115.00 грн. Без ПДВ: 115.00 грн.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, з..

Кримінальне право України. Загальна частина


290.00 грн. Без ПДВ: 290.00 грн.

У підручнику відповідно до програмових вимог вивчення курсу «Кримінальне право України. Загальна час..

Маркетинг міжнародного туризму


295.00 грн. Без ПДВ: 295.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання ту..

Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля


270.00 грн. Без ПДВ: 270.00 грн.

Автори розглядають ландшафтну оболонку Землі як єдиний і цілісний об’єкт географічної науки, а довкі..

Нутриціологія


400.00 грн. Без ПДВ: 400.00 грн.

В навчальному посібнику викладено теоретичні основи та роль харчування в забезпеченні процесів життє..

Організація племінної справи


215.00 грн. Без ПДВ: 215.00 грн.

У посібнику викладена система ведення селекційно-племінної роботи в Україні, організаційно-правові о..

Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння


250.00 грн. Без ПДВ: 250.00 грн.

Присвячено практичним питанням технічної експлуатації, обслуговування та ремонту поршневих двигунів ..

Природноресурсове право України


490.00 грн. Без ПДВ: 490.00 грн.

Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, еко..

Українсько-німецький/ німецько-український словник юридичних термінів


300.00 грн. Без ПДВ: 300.00 грн.

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-німецького словника юридич..

Управлінський облік. Збірник задач


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни «Управлінський облік» і спрямова..

Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні


430.00 грн. Без ПДВ: 430.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються проблеми, пов’язані з формуванням та ефективним функціонування..

Інститут податкової амністії та його місце в податковому праві


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

В монографії досліджується інститут податкової амністії та його місце в податковому праві. Проаналіз..

Інтенсивні технології в аквакультурі


305.00 грн. Без ПДВ: 305.00 грн.

Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об’єктів аквакультури, методи підвищення продуктивно..

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VI Міжнародного круглого столу (24 травня 2018 р., м. Одеса)


180.00 грн. Без ПДВ: 180.00 грн.

VI Міжнародний круглий стіл "Інформаційне забезпечення розслідування злочинів" присвячений вивченню ..

Історія вчень про державу і право


305.00 грн. Без ПДВ: 305.00 грн.

Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про державу та право» містить опорні конспекти, глосарій..

Адміністративне право України


110.00 грн. Без ПДВ: 110.00 грн.

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА ТА МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

Монографію присвячено адміністративно-правовим засадам захисту дитинст-ва та материнства в Україні. ..

Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

Монографію присвячено адміністративно-правовому дослідженню засад про-тидії корупції в сфері здійсне..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

У монографії досліджено теоретичні і практичні проблеми діяльності Державної архітектурно-будівельно..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів


150.00 грн. Без ПДВ: 150.00 грн.

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих..

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

Монографію присвячено адміністративно-правовому регулюванню підприємницької діяльності у сфері торгі..

Адміністративно-правовий статус органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

В монографії досліджується адміністративно-правовий статус органів та осіб, що здійснюють примусове ..

Аквакультура перспективних об'єктів


290.00 грн. Без ПДВ: 290.00 грн.

У посібнику викладено основи розведення та вирощування малопоширених та специфічних об'єктів аквакул..

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту


225.00 грн. Без ПДВ: 225.00 грн.

У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту..

Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні


605.00 грн. Без ПДВ: 605.00 грн.

Монографія є комплексним монографічним дослідженням актуальних проблем правового регулювання земельн..

Аналітичний та чисельний підходи до розв’язання задач теорії пружності для багатошарових середовищ


150.00 грн. Без ПДВ: 150.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню напружено-деформованого стану багатошарової плити на базі аналітич..

Англо-український словник-посібник для агрономічних спеціальностей


115.00 грн. Без ПДВ: 115.00 грн.

Англо-український словник-посібник призначений для студентів агрономічних спеціальностей; сприяння п..

Асистентська практика


180.00 грн. Без ПДВ: 180.00 грн.

Навчальний посібник розроблений відповідно до навчальної програми асистентської практики для здобува..

Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності


335.00 грн. Без ПДВ: 335.00 грн.

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних пи-тань публічного адміністр..

Вагітність та кісткова тканина. Частина 2


350.00 грн. Без ПДВ: 350.00 грн.

У монографії систематизовані дані літератури про особливості кісткового ремоделювання і метаболізму ..

Водна токсикологія


400.00 грн. Без ПДВ: 400.00 грн.

Підручник написано відповідно до навчальної програми курсу «Водна токсикологія» для студентів вищих ..

Гірнича й екологічна ренти у сфері надрокористування


450.00 грн. Без ПДВ: 450.00 грн.

Монографія спрямована на розв’язання проблем надрокористування та охорони навколишнього природного с..

Генетика


120.00 грн. Без ПДВ: 120.00 грн.

Навчальний посібник до курсу «Генетика» містить сучасну інформацію з основ-них розділів курсу, включ..

Генетика риб


235.00 грн. Без ПДВ: 235.00 грн.

Викладено сучасні знання про матеріальні основи спадковості, розглянуто основні закономірності спадк..

Господарське право


450.00 грн. Без ПДВ: 450.00 грн.

У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспекті положення Господарського кодексу Укр..

Дискретні моделі форм технічних об’єктів


370.00 грн. Без ПДВ: 370.00 грн.

Монографія присвячена питанням побудови математичних моделей форм технічних об’єктів. Розглянуті осо..

Еволюція законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919–1959 рр.)


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

У монографії на основі вивчення нормативно-правових джерел, архівних доку-ментів і матеріалів, теоре..

Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини


465.00 грн. Без ПДВ: 465.00 грн.

В рамках міжнародної інноваційної співпраці вивчено практичний досвід високорозвинених країн світу щ..

Екологічне право України


360.00 грн. Без ПДВ: 360.00 грн.

У навчальному посібнику «Екологічне право України» розглянуто актуальні питання визначення предмету,..

Екологія міських систем


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомост..

Екологія та природознавство з методикою навчання. Частина І


165.00 грн. Без ПДВ: 165.00 грн.

У посібнику подається методика навчання курсу екології і природознавства, система методів, форм і за..

Електроніка і мікросхемотехніка


425.00 грн. Без ПДВ: 425.00 грн.

Розглянуто елементну базу електроніки (резистори, конденсатори, індуктивні компоненти, напівпровідни..

Електроніка і мікросхемотехніка


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

Розглянуто елементну базу електроніки (резистори, конденсатори, індуктивні компоненти, напівпровідни..

Загальна екологія


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

Розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу дисципліни «Загальна екологія»: аутекол..

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"