Видання за 2019 рік

Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу


150.00 грн. Без ПДВ: 150.00 грн.

У навчальному посібнику викладено основні теми навчального курсу «Ринкова економіка»: вступ до курсу..

Воєнний стан: закордонний досвід та українська модель (досвід комплексного дослідження)


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

Монографію присвячено аналізу теоретичних розробок нормативно-правового регулювання інституту адміні..

Біогеографія


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються основні питання біогеографії: біоми суші, флористичне, фауніст..

Правила ходіння проти вітру. Том 2


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

Том 2. Проза..

Правила ходіння проти вітру. Том 1


190.00 грн. Без ПДВ: 190.00 грн.

Том 1. Поезія..

Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх ..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


275.00 грн. Без ПДВ: 275.00 грн.

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Адміністративне право України. Повний курс


465.00 грн. Без ПДВ: 465.00 грн.

У підручнику подано повний курс адміністративного права на основі однойменної галузі публічного прав..

Адміністративно-правовий статус помічника-консультанта народного депутата України


215.00 грн. Без ПДВ: 215.00 грн.

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового статусу помічника-консультанта н..

Економіка ресторанного господарства


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитк..

Комерційна діяльність


330.00 грн. Без ПДВ: 330.00 грн.

У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузе..

Конституційно-правові основи забезпечення національної безпеки в Угорщині


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

У монографії, на підставі наукового аналізу та узагальнення, розглянуто сутність, новий зміст та осо..

Менеджмент ресторанного господарства


400.00 грн. Без ПДВ: 400.00 грн.

Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми..

Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними


475.00 грн. Без ПДВ: 475.00 грн.

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх ..

Основи хімії та методи аналізу харчової продукції


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

У підручнику представлені основні поняття й базові відомості з найважливіших розділів хімії: загальн..

Процеси і апарати харчових виробництв


330.00 грн. Без ПДВ: 330.00 грн.

Навчальний посібник «Процеси і апарати харчових виробництв: лабораторний практикум» написано як дода..

Товарознавство продовольчих товарів


450.00 грн. Без ПДВ: 450.00 грн.

Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні док..

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності


265.00 грн. Без ПДВ: 265.00 грн.

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження темати..

Administrative and legal status of civil-military administrations


155.00 грн. Без ПДВ: 155.00 грн.

The monograph is devoted to the problems of the existence of civil-military cooperation in the histo..

«Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку


370.00 грн. Без ПДВ: 370.00 грн.

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідео..

Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор’я: стан і безпекоорієнтований розвиток


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щ..

Інноваційно-інвестиційний менеджмент


135.00 грн. Без ПДВ: 135.00 грн.

У навчальному посібнику у концентрованому вигляді узагальнено та систематизовано теоретичні напрацюв..

Історія держави та права України: термінологічний словник


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

У словнику зібрано більше 1500 слів, які пов’язані з історією держави та права України. Пропоноване ..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


550.00 грн. Без ПДВ: 550.00 грн.

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні


255.00 грн. Без ПДВ: 255.00 грн.

Монографію присвячено адміністративно-правовим гарантіям нотаріальної діяльності в Україні. Проаналі..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» передбачено на..

Адміністративно-правовий статус прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

Дана робота є першим монографічним дослідженням адміністративно-правового статуса прокурора Спеціалі..

Антикриміногенний вплив на злочинність у місцях несвободи України


395.00 грн. Без ПДВ: 395.00 грн.

У монографії презентовано сучасне наукове дослідження антикриміногеннного впливу на злочинність сере..

Ботаніка з основами екології


355.00 грн. Без ПДВ: 355.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено походження, будову та життєдіяльність клітин, тканин і органів ро..

Букварь подолога для спецов и не только…


450.00 грн. Без ПДВ: 450.00 грн.

В книге «Букварь подолога для спецов и не только…» рассмотрены важнейшие вопросы подологии начиная о..

Бухгалтерський облік


255.00 грн. Без ПДВ: 255.00 грн.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін «Бухгалтерський облік (основи)», «..

Вікова фізіологія і валеологія


140.00 грн. Без ПДВ: 140.00 грн.

У навчальному посібнику розкрито зміст і предмет вікової фізіології та валеології, поняття про ріст ..

Використання інформаційних технологій в теорії прийняття рішень


215.00 грн. Без ПДВ: 215.00 грн.

Розглядаються загальні питання з технології прийняття господарських рішень по їх підготовці, організ..

Дієтичне харчування


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

У підручнику наведені сучасні підходи до дієтичного харчування, у тому числі базисні дієти, особлив..

Дистанційні методи моніторингу довкілля


430.00 грн. Без ПДВ: 430.00 грн.

Навчальний посібник – видання з інноваційних технологій моніторингу довкілля методами геоінженерних ..

Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів


325.00 грн. Без ПДВ: 325.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню доктринальних основ організації та функціонування слі..

Долікарська допомога


600.00 грн. Без ПДВ: 600.00 грн.

У навчальному виданні висвітлено основні правила надання долікарської допомоги постраждалим внаслідо..

Екологічна експертиза


145.00 грн. Без ПДВ: 145.00 грн.

У навчальному посібнику викладено основні положення з екологічної експертизи.Рекомендований для підг..

Екологічне лісознавство


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновід..

Екологічний дизайн


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

У посібнику рослина розглядається як ідеальний об’єкт природи і поліпшувач соціально-культурного про..

Екологія з основами біобезпеки. Частина 1. Інгредієнтне забруднення


170.00 грн. Без ПДВ: 170.00 грн.

Навчальний посібник складений у відповідності з програмою курсу “Екологія з основами біобезпеки” роз..

Екотоксикологія


450.00 грн. Без ПДВ: 450.00 грн.

У другому виданні навчального посібника отримали подальший розвиток основи екотоксикології, її понят..

Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні


430.00 грн. Без ПДВ: 430.00 грн.

У колективній монографії висвітлюються загальнотеоретичні, адміністративно-правові та кримінально-пр..

Запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні


300.00 грн. Без ПДВ: 300.00 грн.

У роботі досліджено актуальні проблеми запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними у..

Криміналістика


500.00 грн. Без ПДВ: 500.00 грн.

У підручнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її розділів, криміналіст..

Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади


250.00 грн. Без ПДВ: 250.00 грн.

В науково-практичному виданні розглядається правовий базис функціонування, взаємодії з іншими суб’єк..

Макроекономіка


295.00 грн. Без ПДВ: 295.00 грн.

Пропонований підручник з макроекономіки присвячений теорії і методології аналізу макроекономічних пр..

Методи викладання економіки у сучасній вищій школі


185.00 грн. Без ПДВ: 185.00 грн.

У науково-методичному виданні досліджуються проблеми адаптації процесу підготовки фахівців-економіст..

Митний контроль та експертиза товарів


235.00 грн. Без ПДВ: 235.00 грн.

У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти митного контролю та експертизи в митній спр..

Німецька методика права


140.00 грн. Без ПДВ: 140.00 грн.

У навчальному посібнику викладено основні положення німецької методики права, які стосуються роботи ..

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції»


650.00 грн. Без ПДВ: 650.00 грн.

Для працівників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, інших державних органі..

Нормативно-правове регулювання реєстраційної діяльності


540.00 грн. Без ПДВ: 540.00 грн.

Коментований довідник містить тематично систематизоване законодавство у галузі державної реєстрації ..

Одноразове грубе порушення трудових обов’язків як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

Монографію присвячено визначенню місця грубого порушення працівником трудових обов’язків в системі д..

Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

В навчальному посібнику викладена характеристика організації обслуговування туристів на підприємства..

Основи цивільного та сімейного права України


150.00 грн. Без ПДВ: 150.00 грн.

Навчально-методичний посібник містить необхідний матеріал, яким потрібно володіти при вивченні основ..

Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство і торгівля


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

В навчальному посібнику викладені актуальні питання охорони праці в галузі ресторанного господарства..

Повстанський рух селян Київщини в українському державотворенні 1917–1921 років


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

У монографії на основі аналізу й узагальнення правових та історичних джерел вперше комплексно дослід..

Правове регулювання відносин у сфері допоміжних репродуктивних технологій


225.00 грн. Без ПДВ: 225.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню правового регулювання відносин у сфері допоміжних реп..

Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики


550.00 грн. Без ПДВ: 550.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню теоретико-правових і практичних проблем визначення як сутності пра..

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"