Видання за 2019 рік

Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу


150.00 грн. Без ПДВ: 150.00 грн.

У навчальному посібнику викладено основні теми навчального курсу «Ринкова економіка»: вступ до курсу..

Воєнний стан: закордонний досвід та українська модель (досвід комплексного дослідження)


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

Монографію присвячено аналізу теоретичних розробок нормативно-правового регулювання інституту адміні..

Біогеографія


270.00 грн. Без ПДВ: 270.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються основні питання біогеографії: біоми суші, флористичне, фауніст..

Адміністративне право України. Повний курс


465.00 грн. Без ПДВ: 465.00 грн.

У підручнику подано повний курс адміністративного права на основі однойменної галузі публічного прав..

Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх ..

Інноваційно-інвестиційний менеджмент


135.00 грн. Без ПДВ: 135.00 грн.

У навчальному посібнику у концентрованому вигляді узагальнено та систематизовано теоретичні напрацюв..

Інтелектуальний капітал підприємства


345.00 грн. Без ПДВ: 345.00 грн.

У навчальному посібнику розкрито проблеми теорії і практики формування і управління розвитком інтеле..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


305.00 грн. Без ПДВ: 305.00 грн.

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Адміністративно-правовий статус помічника-консультанта народного депутата України


215.00 грн. Без ПДВ: 215.00 грн.

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового статусу помічника-консультанта н..

Екологічна експертиза


155.00 грн. Без ПДВ: 155.00 грн.

У навчальному посібнику викладено основні положення з екологічної експертизи.Рекомендований для підг..

Економіка ресторанного господарства


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитк..

Комерційна діяльність


350.00 грн. Без ПДВ: 350.00 грн.

У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузе..

Конституційно-правові основи забезпечення національної безпеки в Угорщині


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

У монографії, на підставі наукового аналізу та узагальнення, розглянуто сутність, новий зміст та осо..

Менеджмент ресторанного господарства


400.00 грн. Без ПДВ: 400.00 грн.

Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми..

Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними


475.00 грн. Без ПДВ: 475.00 грн.

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх ..

Основи хімії та методи аналізу харчової продукції


285.00 грн. Без ПДВ: 285.00 грн.

У підручнику представлені основні поняття й базові відомості з найважливіших розділів хімії: загальн..

Прикладна математика


170.00 грн. Без ПДВ: 170.00 грн.

Навчальний посібник містить лабораторні роботи з дисципліни "Прикладна математика". Наведено основні..

Процеси і апарати харчових виробництв


300.00 грн. Без ПДВ: 300.00 грн.

Навчальний посібник «Процеси і апарати харчових виробництв: лабораторний практикум» написано як дода..

Товарознавство продовольчих товарів


500.00 грн. Без ПДВ: 500.00 грн.

Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні док..

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності


265.00 грн. Без ПДВ: 265.00 грн.

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження темати..

Administrative and legal status of civil-military administrations


155.00 грн. Без ПДВ: 155.00 грн.

The monograph is devoted to the problems of the existence of civil-military cooperation in the histo..

Contrastive lexicology of english and ukrainian languages: theory and practice


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

Навчальний посібник призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальност..

«Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку


395.00 грн. Без ПДВ: 395.00 грн.

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідео..

Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор’я: стан і безпекоорієнтований розвиток


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щ..

Історія держави та права України: термінологічний словник


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

У словнику зібрано більше 1500 слів, які пов’язані з історією держави та права України. Пропоноване ..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


550.00 грн. Без ПДВ: 550.00 грн.

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

Монографія висвітлює низку теоретичних та практичних питань в царині адміністративного права та адм..

Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні


255.00 грн. Без ПДВ: 255.00 грн.

Монографію присвячено адміністративно-правовим гарантіям нотаріальної діяльності в Україні. Проаналі..

Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті


335.00 грн. Без ПДВ: 335.00 грн.

Досліджено адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, зокрема..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» передбачено на..

Адміністративно-правовий статус прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

Дана робота є першим монографічним дослідженням адміністративно-правового статуса прокурора Спеціалі..

Антикриміногенний вплив на злочинність у місцях несвободи України


395.00 грн. Без ПДВ: 395.00 грн.

У монографії презентовано сучасне наукове дослідження антикриміногеннного впливу на злочинність сере..

Ботаніка з основами екології


395.00 грн. Без ПДВ: 395.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено походження, будову та життєдіяльність клітин, тканин і органів ро..

Букварь подолога для спецов и не только…


450.00 грн. Без ПДВ: 450.00 грн.

В книге «Букварь подолога для спецов и не только…» рассмотрены важнейшие вопросы подологии начиная о..

Бухгалтерський облік


285.00 грн. Без ПДВ: 285.00 грн.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін «Бухгалтерський облік (основи)», «..

Вікова фізіологія і валеологія


155.00 грн. Без ПДВ: 155.00 грн.

У навчальному посібнику розкрито зміст і предмет вікової фізіології та валеології, поняття про ріст ..

Використання інформаційних технологій в теорії прийняття рішень


215.00 грн. Без ПДВ: 215.00 грн.

Розглядаються загальні питання з технології прийняття господарських рішень по їх підготовці, організ..

Дієтичне харчування


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

У підручнику наведені сучасні підходи до дієтичного харчування, у тому числі базисні дієти, особлив..

Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб’єкт кримінальних процесуальних правовідносин


285.00 грн. Без ПДВ: 285.00 грн.

У монографічному дослідженні висвітлено та опрацьовано комплекс проблем що стосуються діяльності дет..

Дистанційні методи моніторингу довкілля


460.00 грн. Без ПДВ: 460.00 грн.

Навчальний посібник – видання з інноваційних технологій моніторингу довкілля методами геоінженерних ..

Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів


250.00 грн. Без ПДВ: 250.00 грн.

У монографічному дослідженні здійснено комплексне, з урахуванням останніх законодавчих змін та нових..

Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів


325.00 грн. Без ПДВ: 325.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню доктринальних основ організації та функціонування слі..

Долікарська допомога


580.00 грн. Без ПДВ: 580.00 грн.

У навчальному виданні висвітлено основні правила надання долікарської допомоги постраждалим внаслідо..

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

У монографії розглянуто питання особливостей досудового розслідування у кримінальному провадженні щ..

Екологічне лісознавство


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновід..

Екологічний дизайн


285.00 грн. Без ПДВ: 285.00 грн.

У посібнику рослина розглядається як ідеальний об’єкт природи і поліпшувач соціально-культурного про..

Екологія з основами біобезпеки. Частина 1. Інгредієнтне забруднення


190.00 грн. Без ПДВ: 190.00 грн.

Навчальний посібник складений у відповідності з програмою курсу “Екологія з основами біобезпеки” роз..

Екотоксикологія


480.00 грн. Без ПДВ: 480.00 грн.

У другому виданні навчального посібника отримали подальший розвиток основи екотоксикології, її понят..

Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні


430.00 грн. Без ПДВ: 430.00 грн.

У колективній монографії висвітлюються загальнотеоретичні, адміністративно-правові та кримінально-пр..

Запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні


300.00 грн. Без ПДВ: 300.00 грн.

У роботі досліджено актуальні проблеми запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними у..

Звільнення від доказування в адміністративному судочинстві


270.00 грн. Без ПДВ: 270.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, нормативних та прикладних аспектів звіль..

Конституційне право зарубіжних країн


550.00 грн. Без ПДВ: 550.00 грн.

Підручник структурно поділений на дві частини - загальну, в якій розглядаються основні інститути ко..

Криміналістика


500.00 грн. Без ПДВ: 500.00 грн.

У підручнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її розділів, криміналіст..

Куяльницький лиман: реалії та перспективи рекреаційного використання


420.00 грн. Без ПДВ: 420.00 грн.

Монографію присвячено проблемі збереження природних лікувальних ресурсів Куяльницького лиману. Части..

Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади


250.00 грн. Без ПДВ: 250.00 грн.

В науково-практичному виданні розглядається правовий базис функціонування, взаємодії з іншими суб’єк..

Макроекономіка


330.00 грн. Без ПДВ: 330.00 грн.

Пропонований підручник з макроекономіки присвячений теорії і методології аналізу макроекономічних пр..

Математичне моделювання геометричних об’єктів у паралельних комп’ютерних системах


165.00 грн. Без ПДВ: 165.00 грн.

Монографія присвячена математичному моделюванню описаних функціонально двовимірних і тривимірних гео..

Методи викладання економіки у сучасній вищій школі


205.00 грн. Без ПДВ: 205.00 грн.

У науково-методичному виданні досліджуються проблеми адаптації процесу підготовки фахівців-економіст..

Митний контроль та експертиза товарів


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти митного контролю та експертизи в митній спр..

Моё зазеркалье


280.00 грн. Без ПДВ: 280.00 грн.

Сборник стихов «Моё зазеркалье» проникающий взгляд в душу автора и, конечно же, в наши души, ведь за..

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"