Видання за 2019 рік

Воєнний стан: закордонний досвід та українська модель (досвід комплексного дослідження)


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

Монографію присвячено аналізу теоретичних розробок нормативно-правового регулювання інституту адміні..

Біогеографія


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються основні питання біогеографії: біоми суші, флористичне, фауніст..

Правила ходіння проти вітру. Том 2


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

Том 2. Проза..

Правила ходіння проти вітру. Том 1


190.00 грн. Без ПДВ: 190.00 грн.

Том 1. Поезія..

Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх ..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


275.00 грн. Без ПДВ: 275.00 грн.

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Адміністративно-правовий статус помічника-консультанта народного депутата України


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового статусу помічника-консультанта н..

Комерційна діяльність


330.00 грн. Без ПДВ: 330.00 грн.

У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузе..

Процеси і апарати харчових виробництв


330.00 грн. Без ПДВ: 330.00 грн.

Навчальний посібник «Процеси і апарати харчових виробництв: лабораторний практикум» написано як дода..

Товарознавство продовольчих товарів


450.00 грн. Без ПДВ: 450.00 грн.

Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні док..

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження темати..

Історія держави та права України: термінологічний словник


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

У словнику зібрано більше 1500 слів, які пов’язані з історією держави та права України. Пропоноване ..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


550.00 грн. Без ПДВ: 550.00 грн.

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Адміністративне право України. Повний курс


465.00 грн. Без ПДВ: 465.00 грн.

У підручнику подано повний курс адміністративного права на основі однойменної галузі публічного прав..

Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні


255.00 грн. Без ПДВ: 255.00 грн.

Монографію присвячено адміністративно-правовим гарантіям нотаріальної діяльності в Україні. Проаналі..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» передбачено на..

Адміністративно-правовий статус прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

Дана робота є першим монографічним дослідженням адміністративно-правового статуса прокурора Спеціалі..

Антикриміногенний вплив на злочинність у місцях несвободи України


395.00 грн. Без ПДВ: 395.00 грн.

У монографії презентовано сучасне наукове дослідження антикриміногеннного впливу на злочинність сере..

Ботаніка з основами екології


355.00 грн. Без ПДВ: 355.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено походження, будову та життєдіяльність клітин, тканин і органів ро..

Дієтичне харчування


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

У підручнику наведені сучасні підходи до дієтичного харчування, у тому числі базисні дієти, особлив..

Долікарська допомога


600.00 грн. Без ПДВ: 600.00 грн.

У навчальному виданні висвітлено основні правила надання долікарської допомоги постраждалим внаслідо..

Екологічна експертиза


145.00 грн. Без ПДВ: 145.00 грн.

У навчальному посібнику викладено основні положення з екологічної експертизи.Рекомендований для підг..

Екологічне лісознавство


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновід..

Екологічний дизайн


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

У посібнику рослина розглядається як ідеальний об’єкт природи і поліпшувач соціально-культурного про..

Екологія з основами біобезпеки. Частина 1. Інгредієнтне забруднення


170.00 грн. Без ПДВ: 170.00 грн.

Навчальний посібник складений у відповідності з програмою курсу “Екологія з основами біобезпеки” роз..

Економіка ресторанного господарства


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитк..

Екотоксикологія


450.00 грн. Без ПДВ: 450.00 грн.

У другому виданні навчального посібника отримали подальший розвиток основи екотоксикології, її понят..

Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади


250.00 грн. Без ПДВ: 250.00 грн.

В науково-практичному виданні розглядається правовий базис функціонування, взаємодії з іншими суб’єк..

Макроекономіка


295.00 грн. Без ПДВ: 295.00 грн.

Пропонований підручник з макроекономіки присвячений теорії і методології аналізу макроекономічних пр..

Менеджмент ресторанного господарства


400.00 грн. Без ПДВ: 400.00 грн.

Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми..

Методи викладання економіки у сучасній вищій школі


185.00 грн. Без ПДВ: 185.00 грн.

У науково-методичному виданні досліджуються проблеми адаптації процесу підготовки фахівців-економіст..

Митний контроль та експертиза товарів


235.00 грн. Без ПДВ: 235.00 грн.

У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти митного контролю та експертизи в митній спр..

Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними


475.00 грн. Без ПДВ: 475.00 грн.

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх ..

Німецька методика права


140.00 грн. Без ПДВ: 140.00 грн.

У навчальному посібнику викладено основні положення німецької методики права, які стосуються роботи ..

Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції»


650.00 грн. Без ПДВ: 650.00 грн.

Для працівників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, інших державних органі..

Нормативно-правове регулювання реєстраційної діяльності


540.00 грн. Без ПДВ: 540.00 грн.

Коментований довідник містить тематично систематизоване законодавство у галузі державної реєстрації ..

Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

В навчальному посібнику викладена характеристика організації обслуговування туристів на підприємства..

Основи хімії та методи аналізу харчової продукції


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

У підручнику представлені основні поняття й базові відомості з найважливіших розділів хімії: загальн..

Основи цивільного та сімейного права України


150.00 грн. Без ПДВ: 150.00 грн.

Навчально-методичний посібник містить необхідний матеріал, яким потрібно володіти при вивченні основ..

Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство і торгівля


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

В навчальному посібнику викладені актуальні питання охорони праці в галузі ресторанного господарства..

Правовий статус адвоката: проблеми теорії та практики


550.00 грн. Без ПДВ: 550.00 грн.

Монографія присвячена дослідженню теоретико-правових і практичних проблем визначення як сутності пра..

Прикладна математика


150.00 грн. Без ПДВ: 150.00 грн.

Навчальний посібник містить лабораторні роботи з дисципліни "Прикладна математика". Наведено основні..

Психологія конфлікту


270.00 грн. Без ПДВ: 270.00 грн.

У посібнику викладені теоретичні основи психології конфлікту, розкрито сутність, функції, класифікац..

Радіоекологічний моніторинг


165.00 грн. Без ПДВ: 165.00 грн.

Викладено основні положення про радіоекологічний моніторинг як систему збору первинної інформації пр..

Синергетична педагогіка


290.00 грн. Без ПДВ: 290.00 грн.

Науково-методичний посібник підготовлено для викладачів, педагогів, керівників навчальних закладів, ..

Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням об’єктів нерухомого майна громадян


170.00 грн. Без ПДВ: 170.00 грн.

В монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практик..

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 1. Захист атмосфери


300.00 грн. Без ПДВ: 300.00 грн.

В підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту атмосфери, які базуються на способах очищ..

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 2. Методи очищення стічних вод


225.00 грн. Без ПДВ: 225.00 грн.

У підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту гідросфери, які базуються на методах очищ..

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 3. Сталий менеджмент та ресурсна ефективність


245.00 грн. Без ПДВ: 245.00 грн.

В підручнику розглянуто основні підходи до управління захистом навколишнього середовища, які базують..

Товарознавство непродовольчих товарів


580.00 грн. Без ПДВ: 580.00 грн.

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості товарознавства непродовольчих товарів, містят..

Українська національна революція середини ХХ століття


1180.00 грн. Без ПДВ: 1180.00 грн.

Документи підготовлені для збірника віднайдені упорядником в державних архівах України, Росії, Польщ..

Фінансово-правові санкції


445.00 грн. Без ПДВ: 445.00 грн.

Автором проводиться актуальне наукове дослідження, яке має також важливе прикладне значення, а саме ..

Харчова хімія


360.00 грн. Без ПДВ: 360.00 грн.

В навчальному посібнику наведено дані щодо будови, фізико-хімічних та функціонально-технологічних вл..

Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор’я: стан і безпекоорієнтований розвиток


0.00 грн. Без ПДВ: 0.00 грн.

В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щ..

Введение в рыночную экономику трансформационного типа


0.00 грн. Без ПДВ: 0.00 грн.

В учебном пособии изложены основные темы учебного курса «Рыночная экономика»: введение в курс эконом..

Використання інформаційних технологій в теорії прийняття рішень


0.00 грн. Без ПДВ: 0.00 грн.

Розглядаються загальні питання з технології прийняття господарських рішень по їх підготовці, організ..

Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу


0.00 грн. Без ПДВ: 0.00 грн.

У навчальному посібнику викладено основні теми навчального курсу «Ринкова економіка»: вступ до курсу..

Дизайн системи візуальної інформації


170.00 грн. Без ПДВ: 170.00 грн.

Четверта книга під загальною назвою «Дизайн системи візуальної інформації». Основними проблемами, ви..

Дистанційні методи моніторингу довкілля


0.00 грн. Без ПДВ: 0.00 грн.

Навчальний посібник – видання з інноваційних технологій моніторингу довкілля методами геоінженерних ..

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"