Видання за 2019 рік

Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу


155.00 грн. Без ПДВ: 155.00 грн.

У навчальному посібнику викладено основні теми навчального курсу «Ринкова економіка»: вступ до курсу..

Біогеографія


310.00 грн. Без ПДВ: 310.00 грн.

У навчальному посібнику розглядаються основні питання біогеографії: біоми суші, флористичне, фауніст..

Воєнний стан: закордонний досвід та українська модель (досвід комплексного дослідження)


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

Монографію присвячено аналізу теоретичних розробок нормативно-правового регулювання інституту адміні..

Адміністративне право України. Повний курс


485.00 грн. Без ПДВ: 485.00 грн.

У підручнику подано повний курс адміністративного права на основі однойменної галузі публічного прав..

Товарознавство продовольчих товарів


500.00 грн. Без ПДВ: 500.00 грн.

Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні док..

Екологічна експертиза


170.00 грн. Без ПДВ: 170.00 грн.

У навчальному посібнику викладено основні положення з екологічної експертизи.Рекомендований для підг..

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності


265.00 грн. Без ПДВ: 265.00 грн.

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження темати..

Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними


270.00 грн. Без ПДВ: 270.00 грн.

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх ..

Бухгалтерський облік


305.00 грн. Без ПДВ: 305.00 грн.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін «Бухгалтерський облік (основи)», «..

Економіка ресторанного господарства


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитк..

Комерційна діяльність


350.00 грн. Без ПДВ: 350.00 грн.

У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузе..

Прикладна математика


170.00 грн. Без ПДВ: 170.00 грн.

Навчальний посібник містить лабораторні роботи з дисципліни "Прикладна математика". Наведено основні..

Інноваційно-інвестиційний менеджмент


135.00 грн. Без ПДВ: 135.00 грн.

У навчальному посібнику у концентрованому вигляді узагальнено та систематизовано теоретичні напрацюв..

Інтелектуальний капітал підприємства


365.00 грн. Без ПДВ: 365.00 грн.

У навчальному посібнику розкрито проблеми теорії і практики формування і управління розвитком інтеле..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


305.00 грн. Без ПДВ: 305.00 грн.

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Адміністративно-правовий статус помічника-консультанта народного депутата України


215.00 грн. Без ПДВ: 215.00 грн.

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового статусу помічника-консультанта н..

Букварь подолога для спецов и не только…


450.00 грн. Без ПДВ: 450.00 грн.

В книге «Букварь подолога для спецов и не только…» рассмотрены важнейшие вопросы подологии начиная о..

Дієтичне харчування


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

У підручнику наведені сучасні підходи до дієтичного харчування, у тому числі базисні дієти, особлив..

Екологічний дизайн


305.00 грн. Без ПДВ: 305.00 грн.

У посібнику рослина розглядається як ідеальний об’єкт природи і поліпшувач соціально-культурного про..

Конституційно-правові основи забезпечення національної безпеки в Угорщині


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

У монографії, на підставі наукового аналізу та узагальнення, розглянуто сутність, новий зміст та осо..

Космофония


550.00 грн. Без ПДВ: 550.00 грн.

Суммированные и сведенные воедино факты и сведения, касающиеся жизни и деятельности интересных проек..

Менеджмент ресторанного господарства


400.00 грн. Без ПДВ: 400.00 грн.

Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми..

Морфологія, біологія шкідників овочевих культур та заходи боротьби з ними


475.00 грн. Без ПДВ: 475.00 грн.

В навчальному посібнику висвітлено основних шкідників овочевих культур, приведено детальний опис їх ..

Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства


250.00 грн. Без ПДВ: 250.00 грн.

В навчальному посібнику викладена характеристика організації обслуговування туристів на підприємства..

Основи хімії та методи аналізу харчової продукції


295.00 грн. Без ПДВ: 295.00 грн.

У підручнику представлені основні поняття й базові відомості з найважливіших розділів хімії: загальн..

Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство і торгівля


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

В навчальному посібнику викладені актуальні питання охорони праці в галузі ресторанного господарства..

Повстанський рух селян Київщини в українському державотворенні 1917–1921 років


210.00 грн. Без ПДВ: 210.00 грн.

У монографії на основі аналізу й узагальнення правових та історичних джерел вперше комплексно дослід..

Природні ресурси України


280.00 грн. Без ПДВ: 280.00 грн.

У навчальному посібнику подані основні складові природних ресурсів України – природні умови, геологі..

Процеси і апарати харчових виробництв


300.00 грн. Без ПДВ: 300.00 грн.

Навчальний посібник «Процеси і апарати харчових виробництв: лабораторний практикум» написано як дода..

Радіоекологічний моніторинг


190.00 грн. Без ПДВ: 190.00 грн.

Викладено основні положення про радіоекологічний моніторинг як систему збору первинної інформації пр..

Старовинні забуті парки Херсонщини


600.00 грн. Без ПДВ: 600.00 грн.

У книзі йдеться про історію та сучасність старовинних парків, створених у XVIII–XX століттях і які з..

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 2. Методи очищення стічних вод


250.00 грн. Без ПДВ: 250.00 грн.

У підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту гідросфери, які базуються на методах очищ..

Урбоекологія


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

У навчально-методичному посібнику розглянуто проблеми якості міського середовища, викладено методоло..

Харчова хімія


350.00 грн. Без ПДВ: 350.00 грн.

В навчальному посібнику наведено дані щодо будови, фізико-хімічних та функціонально-технологічних вл..

Шкідники запасів продукції рослинництва і тваринництва


320.00 грн. Без ПДВ: 320.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено 100 видів організмів – основних шкідників запасів продукції росли..

Administrative and legal status of civil-military administrations


155.00 грн. Без ПДВ: 155.00 грн.

The monograph is devoted to the problems of the existence of civil-military cooperation in the histo..

Contrastive lexicology of english and ukrainian languages: theory and practice


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

Навчальний посібник призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальност..

Radiobiology and Radioeсology


320.00 грн. Без ПДВ: 320.00 грн.

Викладено основні положення сучасної радіобіології та окремого її розділу радіоекології. Наведено ві..

«Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку


395.00 грн. Без ПДВ: 395.00 грн.

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідео..

Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор’я: стан і безпекоорієнтований розвиток


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щ..

Історія держави та права України: термінологічний словник


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

У словнику зібрано більше 1500 слів, які пов’язані з історією держави та права України. Пропоноване ..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


550.00 грн. Без ПДВ: 550.00 грн.

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування


240.00 грн. Без ПДВ: 240.00 грн.

Монографія висвітлює низку теоретичних та практичних питань в царині адміністративного права та адм..

Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні


255.00 грн. Без ПДВ: 255.00 грн.

Монографію присвячено адміністративно-правовим гарантіям нотаріальної діяльності в Україні. Проаналі..

Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті


335.00 грн. Без ПДВ: 335.00 грн.

Досліджено адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, зокрема..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


260.00 грн. Без ПДВ: 260.00 грн.

Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» передбачено на..

Адміністративно-правовий статус прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України


220.00 грн. Без ПДВ: 220.00 грн.

Дана робота є першим монографічним дослідженням адміністративно-правового статуса прокурора Спеціалі..

Актуальні проблеми психології вищої військової школи


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

У посібнику представлено сучасні наукові уявлення про психологічні основи педагогічного процесу вищо..

Антикриміногенний вплив на злочинність у місцях несвободи України


395.00 грн. Без ПДВ: 395.00 грн.

У монографії презентовано сучасне наукове дослідження антикриміногеннного впливу на злочинність сере..

Ботаніка з основами екології


420.00 грн. Без ПДВ: 420.00 грн.

У навчальному посібнику висвітлено походження, будову та життєдіяльність клітин, тканин і органів ро..

Вікова фізіологія і валеологія


155.00 грн. Без ПДВ: 155.00 грн.

У навчальному посібнику розкрито зміст і предмет вікової фізіології та валеології, поняття про ріст ..

Використання інформаційних технологій в теорії прийняття рішень


230.00 грн. Без ПДВ: 230.00 грн.

Розглядаються загальні питання з технології прийняття господарських рішень по їх підготовці, організ..

Грунтознавство та охорона грунтів


280.00 грн. Без ПДВ: 280.00 грн.

У практикумі наведені основні методи лабораторних і польових досліджень фізичних, водних, фізико-хім..

Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення


480.00 грн. Без ПДВ: 480.00 грн.

Монографію присвячено проблемам правового забезпечення державної підтримки сільського господарства У..

Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб’єкт кримінальних процесуальних правовідносин


285.00 грн. Без ПДВ: 285.00 грн.

У монографічному дослідженні висвітлено та опрацьовано комплекс проблем що стосуються діяльності дет..

Дизайн системи візуальної інформації


200.00 грн. Без ПДВ: 200.00 грн.

Четверта книга під загальною назвою «Дизайн системи візуальної інформації». Основними проблемами, ви..

Дистанційні методи моніторингу довкілля


465.00 грн. Без ПДВ: 465.00 грн.

Навчальний посібник – видання з інноваційних технологій моніторингу довкілля методами геоінженерних ..

Довідник поліцейського з домедичної допомоги


395.00 грн. Без ПДВ: 395.00 грн.

У науково-довідковому виданні вміщено систематизовану інформацію з професійного навчання поліцейськи..

Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів


250.00 грн. Без ПДВ: 250.00 грн.

У монографічному дослідженні здійснено комплексне, з урахуванням останніх законодавчих змін та нових..

Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів


325.00 грн. Без ПДВ: 325.00 грн.

Монографію присвячено комплексному дослідженню доктринальних основ організації та функціонування слі..

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"