ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

Цивільне право України. Частина 2


205.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національ..

Адміністративне право України. Повний курс


465.00 грн.

На складі

У підручнику подано повний курс адміністративного права на основі однойменної галузі публічного прав..

Адміністративно-правовий статус помічника-консультанта народного депутата України


215.00 грн.

На складі

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового статусу помічника-консультанта н..

Конституційно-правові основи забезпечення національної безпеки в Угорщині


230.00 грн.

На складі

У монографії, на підставі наукового аналізу та узагальнення, розглянуто сутність, новий зміст та осо..

Кримінальне право зарубіжних країн


115.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, з..

Кримінальне право України. Загальна частина


290.00 грн.

На складі

У підручнику відповідно до програмових вимог вивчення курсу «Кримінальне право України. Загальна час..

Німецько-український словник юридичних термінів


855.00 грн.

На складі

«Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлю..

Природноресурсове право України


490.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, еко..

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності


265.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження темати..

The administrative-legal regime of use and protection of technogenic deposits


175.00 грн.

На складі

The research presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, whi..

Інститут податкової амністії та його місце в податковому праві


245.00 грн.

На складі

В монографії досліджується інститут податкової амністії та його місце в податковому праві. Проаналіз..

Інтелектуальна власність


240.00 грн.

На складі

У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтелектуальна влас..

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування


360.00 грн.

На складі

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформ..

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VI Міжнародного круглого столу (24 травня 2018 р., м. Одеса)


180.00 грн.

На складі

VI Міжнародний круглий стіл "Інформаційне забезпечення розслідування злочинів" присвячений вивченню ..

Історія вчень про державу і право


305.00 грн.

На складі

Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про державу та право» містить опорні конспекти, глосарій..

Історія держави та права України: термінологічний словник


220.00 грн.

На складі

У словнику зібрано більше 1500 слів, які пов’язані з історією держави та права України. Пропоноване ..

Адміністративне право України


110.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні


255.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовим гарантіям нотаріальної діяльності в Україні. Проаналі..

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА ТА МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ


240.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовим засадам захисту дитинст-ва та материнства в Україні. ..

Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні


210.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовому дослідженню засад про-тидії корупції в сфері здійсне..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні


245.00 грн.

На складі

У монографії досліджено теоретичні і практичні проблеми діяльності Державної архітектурно-будівельно..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів


150.00 грн.

На складі

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


360.00 грн.

На складі

У монографії осмислено поняття, сутність та зміст тінізації економіки з позиції істинності існування..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


260.00 грн.

На складі

Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» передбачено на..

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі


210.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовому регулюванню підприємницької діяльності у сфері торгі..

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні


165.00 грн.

На складі

Монографію присвячено визначенню сутності адміністративного режиму антитерористичної операції на під..

Адміністративно-правовий статус органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів


260.00 грн.

На складі

В монографії досліджується адміністративно-правовий статус органів та осіб, що здійснюють примусове ..

Адміністративно-правовий статус прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України


220.00 грн.

На складі

Дана робота є першим монографічним дослідженням адміністративно-правового статуса прокурора Спеціалі..

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту


225.00 грн.

На складі

У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту..

Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні


605.00 грн.

На складі

Монографія є комплексним монографічним дослідженням актуальних проблем правового регулювання земельн..

Антикриміногенний вплив на злочинність у місцях несвободи України


395.00 грн.

На складі

У монографії презентовано сучасне наукове дослідження антикриміногеннного впливу на злочинність сере..

Боргова функція сучасної держави


210.00 грн.

На складі

Актуальність проблематики державного боргу та необхідність її дослідження підтверджуються тим, що у ..

Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності


335.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних пи-тань публічного адміністр..

Господарське право


450.00 грн.

На складі

У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспекті положення Господарського кодексу Укр..

Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів


325.00 грн.

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню доктринальних основ організації та функціонування слі..

Еволюція законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919–1959 рр.)


230.00 грн.

На складі

У монографії на основі вивчення нормативно-правових джерел, архівних доку-ментів і матеріалів, теоре..

Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні


430.00 грн.

На складі

У колективній монографії висвітлюються загальнотеоретичні, адміністративно-правові та кримінально-пр..

Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання


125.00 грн.

На складі

Посібник призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «Право» й підготовлений. Автори посібн..

Запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні


300.00 грн.

На складі

У роботі досліджено актуальні проблеми запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними у..

Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень


210.00 грн.

На складі

Монографія присвячена розробці науково-обґрунтованої концепції конституційно-правових засад захисту ..

Захист навколишнього середовища у збройних конфліктах


140.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового захисту навколишнього середовища..

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні


240.00 грн.

На складі

Розглянуто бланки процесуальних документів, які можуть складатися у кримінальному провадженні. Видан..

Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення


385.00 грн.

На складі

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в У..

Конституційне право України: видання 9-е, перероблене та доповнене


420.00 грн.

На складі

Підручник може бути корисним для кожного без винятку члена суспільства, оскільки обізнаність в конст..

Конституційний принцип рівності: правозастосовчі аспекти


230.00 грн.

На складі

Монографія присвячена розробці науково-обґрунтованої концепції конституцій-ного принципу рівності. Д..

Конституційно-правовий статус адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу


215.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню концептуальних конституційно-правових засад організації та діяльно..

Конституціоналізм та конституційна аксіологія


90.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник призначений для студентів Освітньо-наукової програми підготовки здобув..

Криміналістика


150.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її ..

Криміналістика


500.00 грн.

На складі

У підручнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її розділів, криміналіст..

Криміналістична адвокатологія (технологія захисту у кримінальному провадженні України)


170.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення криміналістичної адвокатоло..

Криміналістична невербалістика


150.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику розглянуто наукові питання криміналістичної невербалістики, її тео..

Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів


360.00 грн.

На складі

Монографію присвячено сучасним науковим підходам до криміналістичного та оперативно-розшукового забе..

Кримінальне право України. Особлива частина


450.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни „Кримінальне право України. Особлива частина” складений з..

Кримінально-правова характеристика та основи розслідування умисних вбивств


685.00 грн.

На складі

У монографії презентовано концептуальне порівняльно-правове дослідження кримінального законодавства ..

Кримінально-правовий захист фізичної особи: національна та зарубіжна регламентація


380.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню інституту кримінально-правового захисту фізичної особи від суспіль..

Кримінально-процесуальна відповідальність за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року


220.00 грн.

На складі

Монографія є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичн..

Міжнародні стандарти державного управління


70.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Міжнародне комерційне право


130.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародного комерційного права та міжна..

Містобудівна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання


265.00 грн.

На складі

У монографії досліджено теоретичні та практичні питання адміністративно-правового регулювання містоб..

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"