ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

Цивільне право України. Частина 2


205.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національ..

Інтелектуальна власність


240.00 грн.

На складі

У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтелектуальна влас..

Адміністративне право України


85.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Адміністративне право україни. Повний курс


465.00 грн.

На складі

У підручнику подано повний курс адміністративного права на основі однойменної галузі публічного прав..

Господарське право


390.00 грн.

На складі

У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспекті положення Господарського кодексу Укр..

Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання


95.00 грн.

На складі

Посібник призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «Право» й підготовлений. Автори посібн..

Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень


155.00 грн.

На складі

Монографія присвячена розробці науково-обґрунтованої концепції конституційно-правових засад захисту ..

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні


240.00 грн.

На складі

Розглянуто бланки процесуальних документів, які можуть складатися у кримінальному провадженні. Видан..

Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення


300.00 грн.

На складі

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в У..

Конституційне право України


320.00 грн.

На складі

Конституція України є Основним Законом нашої держави. Враховуючи те, що Україна є демократичною, соц..

Криміналістика


500.00 грн.

На складі

У підручнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її розділів, криміналіст..

Кримінальне право України. Особлива частина


450.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни „Кримінальне право України. Особлива частина” складений з..

Міжнародні стандарти державного управління


70.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Менеджмент та адміністративне управління


295.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та ситуативні завдання для поглибленого засвоєння д..

Методологія сучасного правознавства


260.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглянуті актуальні питання методології сучасного правознавства: його генез..

Німецько-український словник юридичних термінів


600.00 грн.

На складі

«Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлю..

Наркозлочинність (кримінологічний аналіз та протидія)


230.00 грн.

На складі

У посібнику розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану протидії наркозл..

Основи земельного права України


110.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник містить основний матеріал, яким необхідно володіти при вивченні курсу ..

Право інтелектуальної власності


130.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник містить матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Прав..

Право власності


170.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить матеріал, підготовлений в рамках тематики курсу цивільного та сімейного ..

Правове регулювання державної служби


80.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи


500.00 грн.

На складі

У монографії викладено систему наукових положень та обґрунтовано наукові результати в галузі криміно..

Професійно-психологічний розвиток працівників спецпідрозділів поліції імітаційними засобами


150.00 грн.

На складі

Монографію присвячено дослідженню психологічних аспектів розвитку професійно важливих якостей праців..

Процесуальні особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування


155.00 грн.

На складі

У науково-практичному посібнику розкриваються поняття, мета та особливості застосування запобіжних з..

Процесуальне діловодство


140.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник «Процесуальне діловодство» має на меті надати ґрунтовні знання не тіль..

Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах


310.00 грн.

На складі

Посібник призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «правознавство» й підготовлений з урах..

Службове право України: словник термінів


375.00 грн.

На складі

У словнику в систематизованому вигляді подається термінологія зі службового права України, яка може ..

Теорія правозастосування


260.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглянуті актуальні питання теоретичних і практичних аспектів правозастосув..

Трудове право України


110.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник містить основний матеріал, яким необхідно володіти при вивченні курсу ..

Українсько-англійський/англійсько- український словник юридичних термінів


300.00 грн.

На складі

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-англійського словника юрид..

Українсько-німецький/ німецько-український словник юридичних термінів


300.00 грн.

На складі

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-німецького словника юридич..

Українсько-російський/російсько- український словник юридичних термінів


300.00 грн.

На складі

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-російського словника юриди..

Українсько-французький/французько- український словник юридичних термінів


300.00 грн.

На складі

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-французького словника юрид..

Фальсифікація та обіг фальсифікованих лікарських засобів


160.00 грн.

На складі

Монографію присвячено кримінально-правовому дослідженню проблем кримінальної відповідальності за фал..

Цивільне право України. Частина 1


215.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національ..

Цивільне процесуальне право України


285.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначається для підготовки фахівців за спеціальністю «правознавство» і підгото..

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

2019. © Видавництво "Олді-плюс"