ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

Цивільне право України. Частина 2


205.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національ..

Адміністративно-правовий статус помічника-консультанта народного депутата України


200.00 грн.

На складі

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового статусу помічника-консультанта н..

Кримінальне право України. Загальна частина


290.00 грн.

На складі

У підручнику відповідно до програмових вимог вивчення курсу «Кримінальне право України. Загальна час..

Німецько-український словник юридичних термінів


855.00 грн.

На складі

«Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлю..

Природноресурсове право України


490.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, еко..

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності


200.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження темати..

The administrative-legal regime of use and protection of technogenic deposits


175.00 грн.

На складі

The research presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, whi..

Інститут податкової амністії та його місце в податковому праві


245.00 грн.

На складі

В монографії досліджується інститут податкової амністії та його місце в податковому праві. Проаналіз..

Інтелектуальна власність


240.00 грн.

На складі

У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтелектуальна влас..

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування


360.00 грн.

На складі

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформ..

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VI Міжнародного круглого столу (24 травня 2018 р., м. Одеса)


180.00 грн.

На складі

VI Міжнародний круглий стіл "Інформаційне забезпечення розслідування злочинів" присвячений вивченню ..

Історія вчень про державу і право


305.00 грн.

На складі

Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про державу та право» містить опорні конспекти, глосарій..

Історія держави та права України: термінологічний словник


220.00 грн.

На складі

У словнику зібрано більше 1500 слів, які пов’язані з історією держави та права України. Пропоноване ..

Адміністративне право України


110.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Адміністративне право України. Повний курс


465.00 грн.

На складі

У підручнику подано повний курс адміністративного права на основі однойменної галузі публічного прав..

Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні


255.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовим гарантіям нотаріальної діяльності в Україні. Проаналі..

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА ТА МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ


240.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовим засадам захисту дитинст-ва та материнства в Україні. ..

Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні


210.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовому дослідженню засад про-тидії корупції в сфері здійсне..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні


245.00 грн.

На складі

У монографії досліджено теоретичні і практичні проблеми діяльності Державної архітектурно-будівельно..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів


150.00 грн.

На складі

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


360.00 грн.

На складі

У монографії осмислено поняття, сутність та зміст тінізації економіки з позиції істинності існування..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


260.00 грн.

На складі

Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» передбачено на..

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі


210.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовому регулюванню підприємницької діяльності у сфері торгі..

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні


165.00 грн.

На складі

Монографію присвячено визначенню сутності адміністративного режиму антитерористичної операції на під..

Адміністративно-правовий статус органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів


260.00 грн.

На складі

В монографії досліджується адміністративно-правовий статус органів та осіб, що здійснюють примусове ..

Адміністративно-правовий статус прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України


220.00 грн.

На складі

Дана робота є першим монографічним дослідженням адміністративно-правового статуса прокурора Спеціалі..

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту


225.00 грн.

На складі

У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту..

Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні


605.00 грн.

На складі

Монографія є комплексним монографічним дослідженням актуальних проблем правового регулювання земельн..

Антикриміногенний вплив на злочинність у місцях несвободи України


395.00 грн.

На складі

У монографії презентовано сучасне наукове дослідження антикриміногеннного впливу на злочинність сере..

Боргова функція сучасної держави


210.00 грн.

На складі

Актуальність проблематики державного боргу та необхідність її дослідження підтверджуються тим, що у ..

Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності


335.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних пи-тань публічного адміністр..

Господарське право


450.00 грн.

На складі

У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспекті положення Господарського кодексу Укр..

Еволюція законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919–1959 рр.)


230.00 грн.

На складі

У монографії на основі вивчення нормативно-правових джерел, архівних доку-ментів і матеріалів, теоре..

Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання


125.00 грн.

На складі

Посібник призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «Право» й підготовлений. Автори посібн..

Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень


210.00 грн.

На складі

Монографія присвячена розробці науково-обґрунтованої концепції конституційно-правових засад захисту ..

Захист навколишнього середовища у збройних конфліктах


140.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового захисту навколишнього середовища..

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні


240.00 грн.

На складі

Розглянуто бланки процесуальних документів, які можуть складатися у кримінальному провадженні. Видан..

Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення


385.00 грн.

На складі

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в У..

Конституційне право України: видання 9-е, перероблене та доповнене


420.00 грн.

На складі

Підручник може бути корисним для кожного без винятку члена суспільства, оскільки обізнаність в конст..

Конституційний принцип рівності: правозастосовчі аспекти


230.00 грн.

На складі

Монографія присвячена розробці науково-обґрунтованої концепції конституцій-ного принципу рівності. Д..

Конституційно-правовий статус адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу


215.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню концептуальних конституційно-правових засад організації та діяльно..

Конституціоналізм та конституційна аксіологія


90.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник призначений для студентів Освітньо-наукової програми підготовки здобув..

Криміналістика


500.00 грн.

На складі

У підручнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її розділів, криміналіст..

Криміналістика


150.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її ..

Криміналістична адвокатологія (технологія захисту у кримінальному провадженні України)


170.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення криміналістичної адвокатоло..

Криміналістична невербалістика


150.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику розглянуто наукові питання криміналістичної невербалістики, її тео..

Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів


360.00 грн.

На складі

Монографію присвячено сучасним науковим підходам до криміналістичного та оперативно-розшукового забе..

Кримінальне право зарубіжних країн


115.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, з..

Кримінальне право України. Особлива частина


450.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни „Кримінальне право України. Особлива частина” складений з..

Кримінально-правова характеристика та основи розслідування умисних вбивств


685.00 грн.

На складі

У монографії презентовано концептуальне порівняльно-правове дослідження кримінального законодавства ..

Кримінально-правовий захист фізичної особи: національна та зарубіжна регламентація


380.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню інституту кримінально-правового захисту фізичної особи від суспіль..

Кримінально-процесуальна відповідальність за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року


220.00 грн.

На складі

Монографія є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичн..

Міжнародні стандарти державного управління


70.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Міжнародне комерційне право


130.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародного комерційного права та міжна..

Містобудівна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання


265.00 грн.

На складі

У монографії досліджено теоретичні та практичні питання адміністративно-правового регулювання містоб..

Місце фінансового права в системі права України: проблеми теорії і практики


415.00 грн.

На складі

У монографії розглядаються проблеми визначення місця фінансового права в системі права. З метою вирі..

Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади


250.00 грн.

На складі

В науково-практичному виданні розглядається правовий базис функціонування, взаємодії з іншими суб’єк..

Менеджмент та адміністративне управління


295.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал та ситуативні завдання для поглибленого засвоєння д..

Методи адміністративного права: питання теорії та практики


330.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню крізь призму людиноцентристської ідеології, змісту та..

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"