ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

Адміністративне право України. Повний курс


485.00 грн.

На складі

У підручнику подано повний курс адміністративного права на основі однойменної галузі публічного прав..

Цивільне право України. Частина 2


265.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національ..

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності


265.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження темати..

Українсько-польський/польсько-український словник юридичних термінів


300.00 грн.

На складі

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-польського словника юридич..

Адміністративно-правовий статус помічника-консультанта народного депутата України


215.00 грн.

На складі

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового статусу помічника-консультанта н..

Конституційно-правові основи забезпечення національної безпеки в Угорщині


230.00 грн.

На складі

У монографії, на підставі наукового аналізу та узагальнення, розглянуто сутність, новий зміст та осо..

Кримінальне право зарубіжних країн


115.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, з..

Кримінальне право України. Загальна частина


290.00 грн.

На складі

У підручнику відповідно до програмових вимог вивчення курсу «Кримінальне право України. Загальна час..

Німецько-український словник юридичних термінів


855.00 грн.

На складі

«Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлю..

Природноресурсове право України


490.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, еко..

Українсько-німецький/ німецько-український словник юридичних термінів


300.00 грн.

На складі

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-німецького словника юридич..

Українсько-російський/російсько- український словник юридичних термінів


300.00 грн.

На складі

Видання, що складається з двох рівнозначних за обсягом частин «Українсько-російського словника юриди..

The administrative-legal regime of use and protection of technogenic deposits


175.00 грн.

На складі

The research presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, whi..

Інститут податкової амністії та його місце в податковому праві


245.00 грн.

На складі

В монографії досліджується інститут податкової амністії та його місце в податковому праві. Проаналіз..

Інтелектуальна власність


240.00 грн.

На складі

У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтелектуальна влас..

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування


360.00 грн.

На складі

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформ..

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VI Міжнародного круглого столу (24 травня 2018 р., м. Одеса)


180.00 грн.

На складі

VI Міжнародний круглий стіл "Інформаційне забезпечення розслідування злочинів" присвячений вивченню ..

Історія вчень про державу і право


305.00 грн.

На складі

Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про державу та право» містить опорні конспекти, глосарій..

Історія держави та права України: термінологічний словник


220.00 грн.

На складі

У словнику зібрано більше 1500 слів, які пов’язані з історією держави та права України. Пропоноване ..

Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування


240.00 грн.

На складі

Монографія висвітлює низку теоретичних та практичних питань в царині адміністративного права та адм..

Адміністративне право України


110.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навча..

Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні


255.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовим гарантіям нотаріальної діяльності в Україні. Проаналі..

Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті


335.00 грн.

На складі

Досліджено адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, зокрема..

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА ТА МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ


240.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовим засадам захисту дитинст-ва та материнства в Україні. ..

Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні


210.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовому дослідженню засад про-тидії корупції в сфері здійсне..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні


245.00 грн.

На складі

У монографії досліджено теоретичні і практичні проблеми діяльності Державної архітектурно-будівельно..

Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів


150.00 грн.

На складі

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


360.00 грн.

На складі

У монографії осмислено поняття, сутність та зміст тінізації економіки з позиції істинності існування..

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки


260.00 грн.

На складі

Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» передбачено на..

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі


210.00 грн.

На складі

Монографію присвячено адміністративно-правовому регулюванню підприємницької діяльності у сфері торгі..

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні


165.00 грн.

На складі

Монографію присвячено визначенню сутності адміністративного режиму антитерористичної операції на під..

Адміністративно-правовий статус органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів


260.00 грн.

На складі

В монографії досліджується адміністративно-правовий статус органів та осіб, що здійснюють примусове ..

Адміністративно-правовий статус прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України


220.00 грн.

На складі

Дана робота є першим монографічним дослідженням адміністративно-правового статуса прокурора Спеціалі..

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту


225.00 грн.

На складі

У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту..

Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні


605.00 грн.

На складі

Монографія є комплексним монографічним дослідженням актуальних проблем правового регулювання земельн..

Антикриміногенний вплив на злочинність у місцях несвободи України


395.00 грн.

На складі

У монографії презентовано сучасне наукове дослідження антикриміногеннного впливу на злочинність сере..

Боргова функція сучасної держави


210.00 грн.

На складі

Актуальність проблематики державного боргу та необхідність її дослідження підтверджуються тим, що у ..

Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності


335.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних пи-тань публічного адміністр..

Господарське право


450.00 грн.

На складі

У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспекті положення Господарського кодексу Укр..

Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення


480.00 грн.

На складі

Монографію присвячено проблемам правового забезпечення державної підтримки сільського господарства У..

Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб’єкт кримінальних процесуальних правовідносин


285.00 грн.

На складі

У монографічному дослідженні висвітлено та опрацьовано комплекс проблем що стосуються діяльності дет..

Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів


250.00 грн.

На складі

У монографічному дослідженні здійснено комплексне, з урахуванням останніх законодавчих змін та нових..

Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів


325.00 грн.

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню доктринальних основ організації та функціонування слі..

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю


240.00 грн.

На складі

У монографії розглянуто питання особливостей досудового розслідування у кримінальному провадженні щ..

Еволюція законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919–1959 рр.)


230.00 грн.

На складі

У монографії на основі вивчення нормативно-правових джерел, архівних доку-ментів і матеріалів, теоре..

Екологічне право України


310.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику «Екологічне право України» розглянуто актуальні питання визначення предмету,..

Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні


430.00 грн.

На складі

У колективній монографії висвітлюються загальнотеоретичні, адміністративно-правові та кримінально-пр..

Загальнотеоретична юриспруденція: інтерактивне навчання


125.00 грн.

На складі

Посібник призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «Право» й підготовлений. Автори посібн..

Запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні


300.00 грн.

На складі

У роботі досліджено актуальні проблеми запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними у..

Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень


210.00 грн.

На складі

Монографія присвячена розробці науково-обґрунтованої концепції конституційно-правових засад захисту ..

Захист навколишнього середовища у збройних конфліктах


140.00 грн.

На складі

Монографія присвячена комплексному дослідженню міжнародно-правового захисту навколишнього середовища..

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні


240.00 грн.

На складі

Розглянуто бланки процесуальних документів, які можуть складатися у кримінальному провадженні. Видан..

Звільнення від доказування в адміністративному судочинстві


270.00 грн.

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, нормативних та прикладних аспектів звіль..

Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення


385.00 грн.

На складі

Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в У..

Конституційне право зарубіжних країн


550.00 грн.

На складі

Підручник структурно поділений на дві частини - загальну, в якій розглядаються основні інститути ко..

Конституційне право України: видання 9-е, перероблене та доповнене


420.00 грн.

На складі

Підручник може бути корисним для кожного без винятку члена суспільства, оскільки обізнаність в конст..

Конституційний принцип рівності: правозастосовчі аспекти


230.00 грн.

На складі

Монографія присвячена розробці науково-обґрунтованої концепції конституцій-ного принципу рівності. Д..

Конституційно-правовий статус адвокатури в механізмі реалізації права людини і громадянина на правову допомогу


215.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню концептуальних конституційно-правових засад організації та діяльно..

Конституціоналізм та конституційна аксіологія


90.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник призначений для студентів Освітньо-наукової програми підготовки здобув..

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"