ТЕХНІЧНІ НАУКИ Палітурка Тверда

Сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація


360.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих, нормативно-правових актів та норм..

Стандартизація


415.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавчих та нормативно-правових документів ..

Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння


295.00 грн.

На складі

Присвячено практичним питанням технічної експлуатації, обслуговування та ремонту поршневих двигунів ..

Основи стандартизації та сертифікації


150.00 грн.

На складі

Підручник містить матеріали стосовно основних понять стандартизації, сертифікації, оцінки відповід..

Теоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах


350.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику наведено і докладно описано основні методи аналізу нелінійних електротехнічн..

Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки


190.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику узагальнені матеріали, зв'язані з вивченням різних функціональних елементів ..

Аналітичний та чисельний підходи до розв’язання задач теорії пружності для багатошарових середовищ


150.00 грн.

На складі

Монографія присвячена дослідженню напружено-деформованого стану багатошарової плити на базі аналітич..

Водіння легкового автомобіля


360.00 грн.

На складі

У посібнику розкрито зміст розділу «Водіння легкового автомобіля» у відповідності до вимог Типової п..

Гідравліка


350.00 грн.

На складі

На підставі багаторічного досвіду педагогічної та наукової роботи у сфері механіки рідини авторами п..

Гідравлічні та аеродинамічні машини


265.00 грн.

На складі

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму п..

Дискретні моделі форм технічних об’єктів


370.00 грн.

На складі

Монографія присвячена питанням побудови математичних моделей форм технічних об’єктів. Розглянуті осо..

Електричні апарати


675.00 грн.

На складі

Підручник за змістом відповідає програмі курсу "Електричні апарати" для студентів електроенергетични..

Електроніка і мікросхемотехніка


280.00 грн.

На складі

Розглянуто елементну базу електроніки (резистори, конденсатори, індуктивні компоненти, напівпровідни..

Електроніка і мікросхемотехніка


425.00 грн.

На складі

Розглянуто елементну базу електроніки (резистори, конденсатори, індуктивні компоненти, напівпровідни..

Квантова механiка


920.00 грн.

На складі

Книга присвячена систематичному викладу основ квантової механіки і є учбовим посібником для студент..

Матеріалознавство


365.00 грн.

На складі

Розглянуто кристалічну будову металів і сплавів, діаграми стану подвійних систем, процеси формування..

Метрологія, стандартизація, системи якості. Практикум


170.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить опис необхідних теоретичних матеріалів для проведення лабораторних та пр..

Митний контроль та експертиза товарів


285.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти митного контролю та експертизи в митній спр..

Наноматеріалознавство


285.00 грн.

На складі

Підручник «Наноматеріалознавство» написаний для студентів технічних та технологічних напрямів підгот..

Основи метрології та електричних вимірювань


400.00 грн.

На складі

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірюва..

Основи теорії невизначеності вимірювань


65.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання якості вимірю..

Практикум з матеріалознавства


225.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Практикум з матеріалознавства» написаний у відповідності до програми курсу «Мат..

Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле


475.00 грн.

На складі

В підручнику викладено теорію електромагнітного поля і наведено велику кількість прикладів теоретичн..

Теоретичні основи електротехніки. Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл


430.00 грн.

На складі

У виданні висвітлено докладний розв’язок задач та прикладів розрахунку ліній-них електричних кіл із ..

Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами


295.00 грн.

На складі

У посібнику викладено комп’ютерні методи розрахунку та моделювання нелінійних елект-ричних кіл та кі..

Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола


535.00 грн.

На складі

У підручнику викладено теорію електричних і магнітних кіл, де розглянуто перехідні процеси в лінійни..

Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами


460.00 грн.

На складі

В підручнику викладено теорію лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами..

Технологічне обладнання борошномельних і круп’яних підприємств


815.00 грн.

На складі

В підручнику розглянуте технологічне обладнання борошномельних і круп’яних підприємств у послідовнос..

Технологічне обладнання консервних заводів


205.00 грн.

На складі

У підручнику описано технологічне обладнання консервних ви робництв за останніми досягненнями науки ..

Технологія газотермічного і вакуумно-конденсаційного нанесення покриттів


355.00 грн.

На складі

У підручнику розглянуто процеси газотермічного та вакуумно-конденсаційного напилення покриттів. Висв..

Технологія напилення покриттів


305.00 грн.

На складі

Підручник розглядає процеси газотермічного і вакуумного конденсаційного напилення покриттів. Він охо..

Электротехника с основами электроники


210.00 грн.

На складі

В книге изложены основные понятия об электрическом поле, конденсаторах, цепях постоянного тока, элек..

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"