ТЕХНІЧНІ НАУКИ Рік видання 2017

Стандартизація


415.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавчих та нормативно-правових документів ..

Теоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах


350.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику наведено і докладно описано основні методи аналізу нелінійних електротехнічн..

Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки


190.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику узагальнені матеріали, зв'язані з вивченням різних функціональних елементів ..

Гідравлічні та аеродинамічні машини


265.00 грн.

На складі

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму п..

Електричні апарати


675.00 грн.

На складі

Підручник за змістом відповідає програмі курсу "Електричні апарати" для студентів електроенергетични..

Квантова механiка


920.00 грн.

На складі

Книга присвячена систематичному викладу основ квантової механіки і є учбовим посібником для студент..

Основи метрології та електричних вимірювань


400.00 грн.

На складі

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірюва..

Основи теорії невизначеності вимірювань


65.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання якості вимірю..

Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле


475.00 грн.

На складі

В підручнику викладено теорію електромагнітного поля і наведено велику кількість прикладів теоретичн..

Технологія напилення покриттів


305.00 грн.

На складі

Підручник розглядає процеси газотермічного і вакуумного конденсаційного напилення покриттів. Він охо..

Электротехника с основами электроники


210.00 грн.

На складі

В книге изложены основные понятия об электрическом поле, конденсаторах, цепях постоянного тока, элек..

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"