ТЕХНІЧНІ НАУКИ Тип видання Навчальний посібник

Сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація


360.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих, нормативно-правових актів та норм..

Стандартизація


415.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавчих та нормативно-правових документів ..

Основи експлуатації, обслуговування та ремонту двигунів внутрішнього згоряння


295.00 грн.

На складі

Присвячено практичним питанням технічної експлуатації, обслуговування та ремонту поршневих двигунів ..

Теоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах


350.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику наведено і докладно описано основні методи аналізу нелінійних електротехнічн..

Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки


190.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику узагальнені матеріали, зв'язані з вивченням різних функціональних елементів ..

Гідравлічні та аеродинамічні машини


265.00 грн.

На складі

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму п..

Квантова механiка


920.00 грн.

На складі

Книга присвячена систематичному викладу основ квантової механіки і є учбовим посібником для студент..

Метрологія, стандартизація, системи якості. Практикум


170.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить опис необхідних теоретичних матеріалів для проведення лабораторних та пр..

Митний контроль та експертиза товарів


285.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти митного контролю та експертизи в митній спр..

Основи теорії невизначеності вимірювань


65.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання якості вимірю..

Практикум з матеріалознавства


225.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Практикум з матеріалознавства» написаний у відповідності до програми курсу «Мат..

Теоретичні основи електротехніки. Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл


430.00 грн.

На складі

У виданні висвітлено докладний розв’язок задач та прикладів розрахунку ліній-них електричних кіл із ..

Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання нелінійних електричних кіл та кіл з розподіленими параметрами


295.00 грн.

На складі

У посібнику викладено комп’ютерні методи розрахунку та моделювання нелінійних елект-ричних кіл та кі..

Электротехника с основами электроники


210.00 грн.

На складі

В книге изложены основные понятия об электрическом поле, конденсаторах, цепях постоянного тока, элек..

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"