ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами


300.00 грн.

На складі

В підручнику викладено теорію лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами..

Автоматизовані системи сільськогосподарської техніки


175.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику узагальнені матеріали, зв'язані з вивченням різних функціональних елементів ..

Водіння легкового автомобіля


350.00 грн.

На складі

У посібнику розкрито зміст розділу «Водіння легкового автомобіля» у відповідності до вимог Типової п..

Гідравліка


250.00 грн.

На складі

На підставі багаторічного досвіду педагогічної та наукової роботи у сфері механіки рідини авторами п..

Електричні апарати


600.00 грн.

На складі

Підручник за змістом відповідає програмі курсу "Електричні апарати" для студентів електроенергетични..

Електроніка і мікросхемотехніка


240.00 грн.

На складі

Розглянуто елементну базу електроніки (резистори, конденсатори, індуктивні компоненти, напівпровідни..

Електроніка і мікросхемотехніка


425.00 грн.

На складі

Розглянуто елементну базу електроніки (резистори, конденсатори, індуктивні компоненти, напівпровідни..

Матеріалознавство


265.00 грн.

На складі

Розглянуто кристалічну будову металів і сплавів, діаграми стану подвійних систем, процеси формування..

Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах


345.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику наведено і докладно описано основні методи аналізу нелінійних електротехнічн..

Метрологія, стандартизація, системи якості. Практикум


170.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить опис необхідних теоретичних матеріалів для проведення лабораторних та пр..

Наноматеріалознавство


250.00 грн.

На складі

Підручник «Наноматеріалознавство» написаний для студентів технічних та технологічних напрямів підгот..

Основи метрології та електричних вимірювань


400.00 грн.

На складі

В підручнику наведено основні поняття метрології, сучасні підходи до оцінювання результатів вимірюва..

Основи стандартизації та сертифікації


150.00 грн.

На складі

У посібнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з сертифіка..

Основи теорії невизначеності вимірювань


65.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення міжнародного підходу до оцінювання якості вимірю..

Практикум з матеріалознавства


210.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Практикум з матеріалознавства» написаний у відповідності до програми курсу «Мат..

Розв’язування задач підвищеної складності з нарисної геометрії


200.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику наведено приклади розв’язування задач підвищеної складності з нарисної геоме..

Сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація


310.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих, нормативно-правових актів та норм..

Стандартизація


380.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавчих та нормативно-правових документів ..

Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле


300.00 грн.

На складі

В підручнику викладено теорію електромагнітного поля і наведено велику кількість прикладів теоретичн..

Теоретичні основи електротехніки. Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл


400.00 грн.

На складі

У виданні висвітлено докладний розв’язок задач та прикладів розрахунку ліній-них електричних кіл із ..

Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола


360.00 грн.

На складі

У підручнику викладено теорію електричних і магнітних кіл, де розглянуто перехідні процеси в лінійни..

Технологічне обладнання борошномельних і круп’яних підприємств


670.00 грн.

На складі

В підручнику розглянуте технологічне обладнання борошномельних і круп’яних підприємств у послідовнос..

Митний контроль та експертиза товарів


0.00 грн.

У виданні

У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти митного контролю та експертизи в митній спр..

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

2019. © Видавництво "Олді-плюс"