ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Аналітична хімія. Теоретичні основи якісного та кількісного аналізу


290.00 грн.

На складі

Навчальний посібник включає теоретичні основи якісного та кількісного аналізу. Розглядається закон д..

Основи хімії та методи аналізу харчової продукції


295.00 грн.

На складі

У підручнику представлені основні поняття й базові відомості з найважливіших розділів хімії: загальн..

Старовинні забуті парки Херсонщини


600.00 грн.

На складі

У книзі йдеться про історію та сучасність старовинних парків, створених у XVIII–XX століттях і які з..

Хімія біоорганічна


115.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник містить програму курсу, де за кожним змістовним модулем програми запро..

Аналітична хімія. Якісний аналіз неорганічних та органічних речовин


355.00 грн.

На складі

Навчальний посібник включає якісний хімічний аналіз неорганічних та органічних сполук, а також метод..

Апоптоз – запрограмована смерть клітини. Curric ulum vitae клітини – життєвий шлях клітини


160.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику подано матеріал щодо апоптозу на тлі еволюційного процесу, його сигналів, ін..

Ботаніка з основами екології


420.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлено походження, будову та життєдіяльність клітин, тканин і органів ро..

Вікова фізіологія і валеологія


155.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкрито зміст і предмет вікової фізіології та валеології, поняття про ріст ..

Гідроботаніка


260.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принц..

Генетика


135.00 грн.

На складі

Навчальний посібник до курсу «Генетика» містить сучасну інформацію з основ-них розділів курсу, включ..

Генетичний аналіз (в рослинництві)


150.00 грн.

На складі

У посібнику викладено основні методи генетичного аналізу рослин та інших організмів за якісними (аль..

Куяльницький лиман: реалії та перспективи рекреаційного використання


420.00 грн.

На складі

Монографію присвячено проблемі збереження природних лікувальних ресурсів Куяльницького лиману. Части..

Лабораторні роботи з ботаніки. Практикум


215.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні методичні рекомендації і вказівки щодо виконання 28 лабора..

Лабораторний практикум із загальної мікробіології і вірусології


115.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальн..

Мікробіологія галузі. Мікробіологія бродильних виробництв


125.00 грн.

На складі

Навчальний посібник написано відповідно до чинної навчальної та робочої програми дисципліни «Мікробі..

Методика навчання біології


230.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблений згідно з навчальною програмою з методики навчання біології (Київ, 20..

Основи біогеохімії


145.00 грн.

На складі

Навчальній посібник призначений для студентів з підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона ..

Практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз


95.00 грн.

На складі

Практикум включає лабораторні роботи з кількісного аналізу, інформацію про лабораторну техніку та пр..

Фізична та колоїдна хімія


270.00 грн.

На складі

Посібник призначено для студентів, що навчаються за спеціальністю 181 «Харчові технології». Матеріал..

Вирощування диких копитних


0.00 грн.

У виданні

У монографії наведено стислу історію розведення диких копитних, висвітлено його правові, біологічні,..

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"