МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу


155.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні теми навчального курсу «Ринкова економіка»: вступ до курсу..

Енергетичний менеджмент і аудит


230.00 грн.

На складі

Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інж..

Інноваційно-інвестиційний менеджмент


135.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику у концентрованому вигляді узагальнено та систематизовано теоретичні напрацюв..

Маркетинг міжнародного туризму


320.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання ту..

Маркетинг. Cучасні концепції та технології


220.00 грн.

На складі

У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових..

Менеджмент ресторанного господарства


400.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми..

Управлінський облік. Збірник задач


270.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни «Управлінський облік» і спрямова..

«Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку


395.00 грн.

На складі

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідео..

Екологічний менеджмент та аудит


320.00 грн.

На складі

Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний ме..

Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств


280.00 грн.

На складі

В монографії обґрунтувано теоретичні і методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо забе..

Креативний менеджмент


245.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінс..

Міжнародний маркетинг


340.00 грн.

На складі

У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що вийшли за межі національних ринків, викорис..

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму


260.00 грн.

На складі

У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організа..

Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: основи управління біологічними процесами та імунобіологічними засобами


390.00 грн.

На складі

Даний посібник може бути корисним як для студентів (бакалаврів і магістрів, які вивчають епізоотолог..

Менеджмент туристичної галузі


365.00 грн.

На складі

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання сучасних теорій менеджменту та маркетингу..

Менеджмент у державному управлінні


315.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлі..

Менеджмент. Практикум


120.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначений допомогти майбутнім фахівцям у галузі управління та адміністрування ..

Основи інтернет-маркетингу. Частина 1


215.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 1» розкриває наступні питання: основні поня..

Основи інтернет-маркетингу. Частина 2


160.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 2» розкриває наступні питання: основні поня..

Оцінка та управління підприємницькими ризиками


150.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного а..

Поток клиентов из Facebook и Instagram : Как зарабатывать с помощью социальных сетей


280.00 грн.

На складі

Книга погружает читателя в мир интернет-маркетинга и социальных сетей, учит ориентироваться в соврем..

Стратегічний маркетинг


295.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості стратегічного маркетингу, його сучасні ко..

Університетський менеджмент: актуальні аспекти


250.00 грн.

На складі

В монографії викладено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо реформування менеджменту у в..

Управління рекламними проектами


340.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст, методи та інструменти управління рекламними проектами. ..

Введение в рыночную экономику трансформационного типа


0.00 грн.

У виданні

В учебном пособии изложены основные темы учебного курса «Рыночная экономика»: введение в курс эконом..

Основні поняття продовольчої безпеки країни


0.00 грн.

У виданні

В монографії зроблена спроба узагальнення проблем формування продовольчої безпеки від зародження пон..

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"