МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

Енергетичний менеджмент і аудит


205.00 грн.

На складі

Енергоефективність – це найважливіша тема в сучасному конкурентоспроможному середовищі, як серед інж..

Маркетинг міжнародного туризму


285.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання ту..

Екологічний менеджмент та аудит


260.00 грн.

На складі

Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний ме..

Креативний менеджмент


230.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінс..

Міжнародний маркетинг


300.00 грн.

На складі

У підручнику розглядаються основні завдання компаній, що вийшли за межі національних ринків, викорис..

Маркетинг. Cучасні концепції та технології


220.00 грн.

На складі

У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових..

Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму


220.00 грн.

На складі

У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організа..

Менеджмент ресторанного господарства


400.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми..

Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині: основи управління біологічними процесами та імунобіологічними засобами


340.00 грн.

На складі

Даний посібник може бути корисним як для студентів (бакалаврів і магістрів, які вивчають епізоотолог..

Менеджмент туристичної галузі


330.00 грн.

На складі

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні питання сучасних теорій менеджменту та маркетингу..

Менеджмент у державному управлінні


290.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлі..

Менеджмент. Практикум


120.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначений допомогти майбутнім фахівцям у галузі управління та адміністрування ..

Основи інтернет-маркетингу. Частина 2


145.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Основи інтернет-маркетингу. Частина 2» розкриває наступні питання: основні поня..

Оцінка та управління підприємницькими ризиками


135.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються методологічні і теоретико-методологічні принципи кількісного а..

Управлінський облік. Збірник задач


240.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми дисципліни «Управлінський облік» і спрямова..

Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу


0.00 грн.

У виданні

У навчальному посібнику викладено основні теми навчального курсу «Ринкова економіка»: вступ до курсу..

Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств


0.00 грн.

У виданні

В монографії обґрунтувано теоретичні і методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо забе..

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"