КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Інформатика: візуальне програмування


190.00 грн.

На складі

Навчальний посібник є складовою частиною курсу інформатики, який орієнтований на студентів підготовк..

Комп’ютерні технології для дизайнерів


245.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику розглядаються основи роботи зі створення Web-сторінок при використанні мови ..

Комп’ютерна графіка: AutoCAD


185.00 грн.

На складі

Посібник написано відповідно програми курсу “Комп’ютерна графіка” для студентів напряму підготовки „..

Комп’ютерна графіка: SolidWorks


210.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику описано сутність комп’ютерної графіки, команди та функції системи SolidWorks..

Математичне моделювання геометричних об’єктів у паралельних комп’ютерних системах


165.00 грн.

На складі

Монографія присвячена математичному моделюванню описаних функціонально двовимірних і тривимірних гео..

Основи комп’ютерного проектування ДВЗ


280.00 грн.

На складі

Навчальний посібник має на меті поглибити знання студентів при вивченні дисципліни «Основи комп’ютер..

Прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації


200.00 грн.

На складі

Розроблено комплекс лабораторно-практичних робіт з вивчення дисциплін: «Комп'ютерні технології оброб..

Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл


300.00 грн.

На складі

В посібнику викладені комп’ютерні методи розрахунку та моделювання лінійних електричних кіл за допом..

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"