КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Інформатика: візуальне програмування


160.00 грн.

На складі

Навчальний посібник є складовою частиною курсу інформатики, який орієнтований на студентів підготовк..

Комп’ютерні технології для дизайнерів


190.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику розглядаються основи роботи зі створення Web-сторінок при використанні мови ..

Комп’ютерна графіка: AutoCAD


160.00 грн.

На складі

Посібник написано відповідно програми курсу “Комп’ютерна графіка” для студентів напряму підготовки „..

Комп’ютерна графіка: SolidWorks


200.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику описано сутність комп’ютерної графіки, команди та функції системи SolidWorks..

Основи комп’ютерного проектування ДВЗ


235.00 грн.

На складі

Навчальний посібник має на меті поглибити знання студентів при вивченні дисципліни «Основи комп’ютер..

Прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації


200.00 грн.

На складі

Розроблено комплекс лабораторно-практичних робіт з вивчення дисциплін: «Комп'ютерні технології оброб..

Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл


300.00 грн.

На складі

В посібнику викладені комп’ютерні методи розрахунку та моделювання лінійних електричних кіл за допом..

Математичне моделювання геометричних об’єктів у паралельних комп’ютерних системах


0.00 грн.

У виданні

Монографія присвячена математичному моделюванню описаних функціонально двовимірних і тривимірних гео..

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"