ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА ГЕОГРАФІЯ

Біогеографія


310.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються основні питання біогеографії: біоми суші, флористичне, фауніст..

Землеустрій


230.00 грн.

На складі

Викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відносин; висвітлено походження поняття землеу..

Планування територій


195.00 грн.

На складі

Викладені теоретичні, інституційні та методичні основи планування територій регіонів, розглянуто осн..

Історія земельних відносин і землеустрою в Україні


325.00 грн.

На складі

Висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосн..

Вступ до фаху: географія і суспільство


230.00 грн.

На складі

У посібнику викладені основи знань про об’єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, її стр..

Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств


130.00 грн.

На складі

Викладено теоретико-методологічні основи впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та ..

Землевпорядний процес


235.00 грн.

На складі

Перший в Україні навчальний посібник в якому викладено теоретичні основи землевпорядного процесу, йо..

Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля


270.00 грн.

На складі

Автори розглядають ландшафтну оболонку Землі як єдиний і цілісний об’єкт географічної науки, а довкі..

Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні


430.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються проблеми, пов’язані з формуванням та ефективним функціонування..

Історія земельних відносин і землеустрою в Україні


180.00 грн.

На складі

Висвітлено актуальні проблеми історії земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосн..

Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем


130.00 грн.

На складі

Теоретично обґрунтовано й розроблено індекс природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів, спеціаліз..

Геодезія


185.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Геодезія» передбачає системне викладання основ геодезії з урахуванням нових тен..

Грунтознавство та охорона грунтів


280.00 грн.

На складі

У практикумі наведені основні методи лабораторних і польових досліджень фізичних, водних, фізико-хім..

Дистанційні методи моніторингу довкілля


465.00 грн.

На складі

Навчальний посібник – видання з інноваційних технологій моніторингу довкілля методами геоінженерних ..

Збалансоване використання земельних ресурсів


240.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого ..

Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні


150.00 грн.

На складі

Викладено теоретико-методологічні засади формування екомережі України в контексті розвитку природоох..

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого- ландшафтного землеустрою


125.00 грн.

На складі

Викладена методологія і методика організації території сільськогосподарських підприємств методом еко..

Землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) та зміни меж населених пунктів


155.00 грн.

На складі

Висвітлено поняття, види населених пунктів та їх соціально-економічну сутність. Приведено аналіз тен..

Політична географія світу


235.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлено етапи становлення політичної географії в Україні та світі, її суч..

Методологічні засади географії


0.00 грн.

У виданні

У підручнику обговорюються сучасні трансформації предметної області вітчизняної географії. Обґрунтов..

ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА ГЕОГРАФІЯ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"