ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА ГЕОГРАФІЯ

Історія земельних відносин і землеустрою в Україні


295.00 грн.

На складі

Висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосн..

Історія земельних відносин і землеустрою в Україні


180.00 грн.

На складі

Висвітлено актуальні проблеми історії земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосн..

Вступ до фаху: географія і суспільство


165.00 грн.

На складі

У посібнику викладені основи знань про об’єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, її стр..

Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем


80.00 грн.

На складі

Теоретично обґрунтовано й розроблено індекс природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів, спеціаліз..

Геодезія


165.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Геодезія» передбачає системне викладання основ геодезії з урахуванням нових тен..

Дистанційні методи моніторингу довкілля


430.00 грн.

На складі

Навчальний посібник – видання з інноваційних технологій моніторингу довкілля методами геоінженерних ..

Збалансоване використання земельних ресурсів


185.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого ..

Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств


130.00 грн.

На складі

Викладено теоретико-методологічні основи впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та ..

Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екомережі України на місцевому рівні


150.00 грн.

На складі

Викладено теоретико-методологічні засади формування екомережі України в контексті розвитку природоох..

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого- ландшафтного землеустрою


110.00 грн.

На складі

Викладена методологія і методика організації території сільськогосподарських підприємств методом еко..

Землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відновлення) та зміни меж населених пунктів


155.00 грн.

На складі

Висвітлено поняття, види населених пунктів та їх соціально-економічну сутність. Приведено аналіз тен..

Землевпорядний процес


215.00 грн.

На складі

Перший в Україні навчальний посібник в якому викладено теоретичні основи землевпорядного процесу, йо..

Землеустрій


210.00 грн.

На складі

Викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відносин; висвітлено походження поняття землеу..

Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка Землі. Довкілля


270.00 грн.

На складі

Автори розглядають ландшафтну оболонку Землі як єдиний і цілісний об’єкт географічної науки, а довкі..

Планування територій


195.00 грн.

На складі

Викладені теоретичні, інституційні та методичні основи планування територій регіонів, розглянуто осн..

Політична географія світу


235.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлено етапи становлення політичної географії в Україні та світі, її суч..

Формування обмежень та обтяжень у землекористуванні


385.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються проблеми, пов’язані з формуванням та ефективним функціонування..

ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА ГЕОГРАФІЯ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"