ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ Тип видання Монографія

Управління розвитком національної економіки в умовах мінливості зовнішнього середовища


255.00 грн.

На складі

У монографії порушено проблему уточнення категоріального апарату управління розвитком національної е..

«Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку


395.00 грн.

На складі

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідео..

Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор’я: стан і безпекоорієнтований розвиток


200.00 грн.

На складі

В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щ..

Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини


465.00 грн.

На складі

В рамках міжнародної інноваційної співпраці вивчено практичний досвід високорозвинених країн світу щ..

Система організаційно-управлінських інновацій в розвитку сучасних регіонів України


165.00 грн.

На складі

В представленій роботі досліджено науково-методичні засади формування системи організаційно-управлін..

Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці


260.00 грн.

На складі

У монографії розглянуто: теорія та методологія регулювання розвитку промисловості у національній еко..

Університетський менеджмент: актуальні аспекти


250.00 грн.

На складі

В монографії викладено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо реформування менеджменту у в..

Фінансові дисбаланси в економіці: особливості ідентифікації та механiзми корекції


210.00 грн.

На складі

У монографії досліджено теоретико-методичні основи виникнення, поширення, ідентифікації та корекції ..

Формування системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку


195.00 грн.

На складі

Монографія містить результати комплексного дослідження теоретичних засад та практичних проблем форму..

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"