ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ

Європейська та євроатлантична інтеграція


280.00 грн.

На складі

У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичної інтег..

Історія грошей та кредиту країн світу


165.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної спр..

Історія економіки та економічної думки


175.00 грн.

На складі

Посібник створений на основі навчальної програми за курсом «Історія економіки та економічної думки» ..

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн


175.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюється зміст, структура, призначення, функції та завдання грошово-кре..

Комерційна діяльність


330.00 грн.

На складі

У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузе..

Починаємо власну справу


75.00 грн.

На складі

Посібник призначений для того, щоб мотивувати, надихнути і дати поради тим, хто хоче займатися власн..

Банківська система


155.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблено з метою формування теоретичних знань і опанування практичних навичок ..

Бухгалтерський облік


255.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін «Бухгалтерський облік (основи)», «..

Економіка інноваційного підприємства


210.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розви..

Економіка підприємства


190.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкрито економічний механізм функціонування підприємства, враховуючи особли..

Економіка підприємства. Практикум


180.00 грн.

На складі

Концепція навчального посібника спрямована на формування у студентів здатності застосовувати знання ..

Економіка ресторанного господарства


240.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитк..

Економетрика


185.00 грн.

На складі

Посібник призначено до вивчення нормативної навчальної дисципліни «Економетрика» студентам економічн..

Міжнародні економічні відносини


275.00 грн.

На складі

Матеріал навчального посібника спрямований на активне засвоєння курсу «Міжнародні економічні відноси..

Міжнародні економічні відносини


300.00 грн.

На складі

У посібнику представлено наочний матеріал, що характеризує еволюцію міжнародних економічних відносин..

Міжнародна економіка


160.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлено до вивчення курсу «Міжнародна економіка» для студентів освітньо-ква..

Макроекономіка


295.00 грн.

На складі

Пропонований підручник з макроекономіки присвячений теорії і методології аналізу макроекономічних пр..

Макроекономіка


160.00 грн.

На складі

У даному посібнику розкриваються основні закономірності функціонування економічної системи країни на..

Методи викладання економіки у сучасній вищій школі


185.00 грн.

На складі

У науково-методичному виданні досліджуються проблеми адаптації процесу підготовки фахівців-економіст..

Методи та моделі діагностики інвестиційних альтернатив підприємств


325.00 грн.

На складі

Навчальний посібник присвячений проблемам застосування математичного інструментарію діагностики в пр..

Облік у галузях економіки


270.00 грн.

На складі

Навчальний посібник із дисципліни «Облік у галузях економіки» призначено для ефективного засвоєння п..

Основи логістики


145.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її..

Політична економія


490.00 грн.

На складі

На основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлюються о..

Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики


210.00 грн.

На складі

Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної організації регіонів, географічні о..

Регіональна економіка


290.00 грн.

На складі

Навчальний посібник охоплює 19 тем типової програми дисципліни «Регіональна економіка». У посібнику ..

Ринок нерухомості та іпотека


230.00 грн.

На складі

Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів розкриває особливості сучасного ринку нерух..

Системи управління якістю


380.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики упра..

Товарознавство непродовольчих товарів


580.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості товарознавства непродовольчих товарів, містят..

Фінанси, гроші та кредит


370.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить теоретичні положення про фінанси, гроші та кредит, теми семінарських зан..

Формування системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку


165.00 грн.

На складі

Монографія містить результати комплексного дослідження теоретичних засад та практичних проблем форму..

Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор’я: стан і безпекоорієнтований розвиток


0.00 грн.

У виданні

В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щ..

Введение в рыночную экономику трансформационного типа


0.00 грн.

У виданні

В учебном пособии изложены основные темы учебного курса «Рыночная экономика»: введение в курс эконом..

Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу


0.00 грн.

У виданні

У навчальному посібнику викладено основні теми навчального курсу «Ринкова економіка»: вступ до курсу..

Система організаційно-управлінських інновацій в розвитку сучасних регіонів України


0.00 грн.

У виданні

В представленій роботі досліджено науково-методичні засади формування системи організаційно-управлін..

Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці


0.00 грн.

У виданні

У монографії розглянуто: теорія та методологія регулювання розвитку промисловості у національній еко..

ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"