ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ

Вступ до ринкової економіки трансформаційного типу


155.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні теми навчального курсу «Ринкова економіка»: вступ до курсу..

Бухгалтерський облік


305.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін «Бухгалтерський облік (основи)», «..

Економіка ресторанного господарства


240.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитк..

Комерційна діяльність


350.00 грн.

На складі

У підручнику систематизовані знання з комерційної діяльності підприємств і організацій різних галузе..

Європейська та євроатлантична інтеграція


280.00 грн.

На складі

У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичної інтег..

Інтелектуальний капітал підприємства


365.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкрито проблеми теорії і практики формування і управління розвитком інтеле..

Історія грошей та кредиту країн світу


165.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної спр..

Історія економіки та економічної думки


260.00 грн.

На складі

Посібник створений на основі навчальної програми за курсом «Історія економіки та економічної думки» ..

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн


250.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюється зміст, структура, призначення, функції та завдання грошово-кре..

Облік у галузях економіки


270.00 грн.

На складі

Навчальний посібник із дисципліни «Облік у галузях економіки» призначено для ефективного засвоєння п..

Починаємо власну справу


75.00 грн.

На складі

Посібник призначений для того, щоб мотивувати, надихнути і дати поради тим, хто хоче займатися власн..

«Зелена» економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку


395.00 грн.

На складі

У монографії досліджено напрями екологізації місцевої політики територіальних громад на засадах ідео..

Інноваційно-інвестиційний клімат Українського Причорномор’я: стан і безпекоорієнтований розвиток


200.00 грн.

На складі

В колективній монографії, з огляду на сучасний стан теоретичних досліджень та практичних досягнень щ..

Банківська система


155.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблено з метою формування теоретичних знань і опанування практичних навичок ..

Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини


465.00 грн.

На складі

В рамках міжнародної інноваційної співпраці вивчено практичний досвід високорозвинених країн світу щ..

Економіка інноваційного підприємства


260.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розви..

Економіка підприємства


245.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкрито економічний механізм функціонування підприємства, враховуючи особли..

Економіка підприємства. Практикум


175.00 грн.

На складі

Концепція навчального посібника спрямована на формування у студентів здатності застосовувати знання ..

Економетрика


245.00 грн.

На складі

Посібник призначено до вивчення нормативної навчальної дисципліни «Економетрика» студентам економічн..

Міжнародні економічні відносини


305.00 грн.

На складі

У посібнику представлено наочний матеріал, що характеризує еволюцію міжнародних економічних відносин..

Міжнародні економічні відносини


275.00 грн.

На складі

Матеріал навчального посібника спрямований на активне засвоєння курсу «Міжнародні економічні відноси..

Міжнародна економіка


160.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлено до вивчення курсу «Міжнародна економіка» для студентів освітньо-ква..

Макроекономіка


330.00 грн.

На складі

Пропонований підручник з макроекономіки присвячений теорії і методології аналізу макроекономічних пр..

Макроекономіка


160.00 грн.

На складі

У даному посібнику розкриваються основні закономірності функціонування економічної системи країни на..

Методи викладання економіки у сучасній вищій школі


215.00 грн.

На складі

У науково-методичному виданні досліджуються проблеми адаптації процесу підготовки фахівців-економіст..

Методи та моделі діагностики інвестиційних альтернатив підприємств


325.00 грн.

На складі

Навчальний посібник присвячений проблемам застосування математичного інструментарію діагностики в пр..

Організація та економіка ветеринарної справи


315.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочої програми викладання навчальної дисципліни «Орг..

Основи логістики


145.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її..

Політична економія


490.00 грн.

На складі

На основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлюються о..

Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики


210.00 грн.

На складі

Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної організації регіонів, географічні о..

Регіональна економіка


335.00 грн.

На складі

Навчальний посібник охоплює 19 тем типової програми дисципліни «Регіональна економіка». У посібнику ..

Ринок нерухомості та іпотека


230.00 грн.

На складі

Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів розкриває особливості сучасного ринку нерух..

Система організаційно-управлінських інновацій в розвитку сучасних регіонів України


165.00 грн.

На складі

В представленій роботі досліджено науково-методичні засади формування системи організаційно-управлін..

Системи управління якістю


380.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики упра..

Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці


260.00 грн.

На складі

У монографії розглянуто: теорія та методологія регулювання розвитку промисловості у національній еко..

Товарознавство непродовольчих товарів


600.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості товарознавства непродовольчих товарів, містят..

Університетський менеджмент: актуальні аспекти


235.00 грн.

На складі

В монографії викладено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо реформування менеджменту у в..

Управління витратами і прибутком в інноваційній діяльності


160.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику систематизовано і компактно викладено курс «Управління інноваційними витрата..

Управління розвитком національної економіки в умовах мінливості зовнішнього середовища


255.00 грн.

На складі

У монографії порушено проблему уточнення категоріального апарату управління розвитком національної е..

Фінанси, гроші та кредит


370.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить теоретичні положення про фінанси, гроші та кредит, теми семінарських зан..

Фінансові дисбаланси в економіці: особливості ідентифікації та механiзми корекції


210.00 грн.

На складі

У монографії досліджено теоретико-методичні основи виникнення, поширення, ідентифікації та корекції ..

Фінансовий аналіз


200.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлено програмний контент з теорії і практики фінансового аналізу. Розкр..

Формування системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку


165.00 грн.

На складі

Монографія містить результати комплексного дослідження теоретичних засад та практичних проблем форму..

Інноваційні процеси в регіонах на засадах впровадження відновлюваної енергетики: від теорії до практики


0.00 грн.

У виданні

Монографія присвячена дослідженю проблем формування ефективних теоретичних, методологічних основ і р..

Введение в рыночную экономику трансформационного типа


0.00 грн.

У виданні

В учебном пособии изложены основные темы учебного курса «Рыночная экономика»: введение в курс эконом..

Грошово-кредитна політика НБУ


0.00 грн.

У виданні

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні положення та практичні аспекти грошово-кредитної по..

Економіка моря


0.00 грн.

У виданні

Матеріали для практичних занять складаються з систематизованого комплексу завдань, підготовлених у в..

Кластерна форма територіально-виробничої організації


0.00 грн.

У виданні

У монографії системно викладені результати роботи над новою методологією дослідження сучасних процес..

Місцеві фінанси України в умовах децентралізації державного управління


0.00 грн.

У виданні

У монографії розкрито теоретичні основи дослідження сутності місцевих фінансів в умовах децентраліза..

Наукові дослідження: методологія і практика


0.00 грн.

У виданні

Наука – це сфера діяльності, галузь, яка є високорганізованою формою  свідомості суспільства. ..

Основні поняття продовольчої безпеки країни


0.00 грн.

У виданні

В монографії зроблена спроба узагальнення проблем формування продовольчої безпеки від зародження пон..

Реформації соціально-економічного розвитку України


0.00 грн.

У виданні

У монографії досліджуються питання інституційних змін регуляторної політики держави в частині регіон..

Соціально-економічний розвиток сільських територій


0.00 грн.

У виданні

У навчальному посібнику на основі сучасної методології системного підходу до розвитку сільських те..

Формування державної інвестиційної політики розвитку національного господарства


0.00 грн.

У виданні

Монографія представляє собою авторське комплексне теоретико-методологічне дослідження, що присвячене..

ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"