ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ

Європейська та євроатлантична інтеграція


280.00 грн.

На складі

У посібнику розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичної інтег..

Історія грошей та кредиту країн світу


165.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної спр..

Історія економіки та економічної думки


175.00 грн.

На складі

Посібник створений на основі навчальної програми за курсом «Історія економіки та економічної думки» ..

Банківська система


155.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблено з метою формування теоретичних знань і опанування практичних навичок ..

Бухгалтерський облік


255.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін «Бухгалтерський облік (основи)», «..

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн


175.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлюється зміст, структура, призначення, функції та завдання грошово-кре..

Економіка інноваційного підприємства


210.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розви..

Економіка підприємства


190.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розкрито економічний механізм функціонування підприємства, враховуючи особли..

Економіка підприємства. Практикум


180.00 грн.

На складі

Концепція навчального посібника спрямована на формування у студентів здатності застосовувати знання ..

Економетрика


185.00 грн.

На складі

Посібник призначено до вивчення нормативної навчальної дисципліни «Економетрика» студентам економічн..

Міжнародні економічні відносини


275.00 грн.

На складі

Матеріал навчального посібника спрямований на активне засвоєння курсу «Міжнародні економічні відноси..

Міжнародна економіка


160.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлено до вивчення курсу «Міжнародна економіка» для студентів освітньо-ква..

Макроекономіка


160.00 грн.

На складі

У даному посібнику розкриваються основні закономірності функціонування економічної системи країни на..

Облік у галузях економіки


270.00 грн.

На складі

Навчальний посібник із дисципліни «Облік у галузях економіки» призначено для ефективного засвоєння п..

Основи логістики


145.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її..

Політична економія


490.00 грн.

На складі

На основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлюються о..

Починаємо власну справу


75.00 грн.

На складі

Посібник призначений для того, щоб мотивувати, надихнути і дати поради тим, хто хоче займатися власн..

Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики


210.00 грн.

На складі

Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної організації регіонів, географічні о..

Регіональна економіка


290.00 грн.

На складі

Навчальний посібник охоплює 19 тем типової програми дисципліни «Регіональна економіка». У посібнику ..

Ринок нерухомості та іпотека


230.00 грн.

На складі

Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів розкриває особливості сучасного ринку нерух..

Системи управління якістю


380.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики упра..

Формування системи фінансових механізмів корпоративного сталого розвитку


165.00 грн.

На складі

Монографія містить результати комплексного дослідження теоретичних засад та практичних проблем форму..

ЕКОНОМІКА ТА ФІНАНСИ

2019. © Видавництво "Олді-плюс"