Умови виготовлення оригінал-макета


Умови виготовлення оригінал-макета

 

  1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

1.1. Оригінал-макет – це прототип книги (твору), в електронному та паперовому варіанті, що є предметом договору та створений на основі наданих автором вихідних матеріалів.

1.2. Внутрішнє наповнення оригінал-макету - це текстове, графічне або інше наповнення твору, який вимагає електронного редагування, верстки і доопрацювання.

1.3. Обкладинка - це графічне відображення побажань автора, щодо зовнішнього оформлення твору.

  1. ВИГОТОВЛЕННЯ ОРИГІНАЛ-МАКЕТУ

2.1. Видавництво приймає в роботу вихідний матеріал твору в електронному варіанті, на електронному носії, що створений в одній з нижченаведених програм: Word, InDesign, Page M. Надання вихідного матеріалу створеного з використанням інших програмних продуктів обмовляється окремо.

2.2. На підставі наданого вихідного матеріалу видавництво робить чорнову збірку (верстку) твору і видає на затвердження авторові перший прототип книги на паперовому носії, що називається перший сигнальний примірник.

2.3. Автор приймає перший сигнальний примірник в роботу та шляхом виправлень кульковою або чорнильною ручкою, бажано червоного кольору, робить виправлення безпосередньо в наданому екземплярі твору. Після внесення виправлення автор повертає перший сигнальний екземпляр видавництву.

2.4. Комплекс заходів позначений в п. 2.2. та 2.3 називається «перше читання».

2.5. Видавництво приступає до внесення виправлень позначених автором в першому сигнальному екземплярі в електронному варіанті твору та по факту виправлень виготовляє на паперовому носії другий сигнальний екземпляр твору та передає його автору на затвердження з внесенням останніх виправлень.

2.6. В результати роботи з другим сигнальним екземпляром, автор вносить остаточні правки тим же способом, який був описаний в п. 2.3 та повертає другий сигнальний екземпляр до видавництва вже затвердженим, про що робиться запис безпосередньо на другому сигнальному екземплярі наприклад «Стверджую з виправленням до друку», дата, підпис.

2.7. Комплекс заходів описаних в п. 2.5 та п.2.6 називається «друге читання».

2.8. Видавництво не здійснює наукове редагування, коректуру та експертизу твору. Дані заходи обговорюються та закріплюються в письмовому вигляді окремою угодою та за додаткову плату.

2.9. У випадку, коли твір потребує додаткового опрацювання та дій позначених в п.2.2 - 2.7 недостатньо, вартість додаткової роботи над оригіналом обговорюється додатково.

2.10. За фактом затвердження твору, видавництво може приступити до виготовлення предмета договору.

2.11. Внесення автором виправлень в електронному виді, після виготовлення першого сигнального екземпляра, не допускається. Всі варіанті правлення та внесення змін в електронному вигляді здійснюється видавництвом, відповідно до побажань автора та на підставі наданого матеріалу.

2.12. Паралельно видавництво надає автору варіанти обкладинки твору як в електронному так і в паперовому вигляді. Затвердженою вважається обкладинка надрукована в кольорі на паперовому носії та затверджена автором згідно процедури, що описана в п.2.6.

2.13. Оригінал макет вважається виготовленим по факту затвердження автором внутрішнього наповнення та обкладинки.

2.14. Видавництво залишає за собою право надати автору готовий оригінал макет в електронному виді по факту компенсації автором матеріальних затрат видавництву. Сума компенсації обговорюється додатково.

2.15. Затверджений оригінал макет на паперовому носії зберігається видавництвом на протязі трьох місяців після виходу в світ готового твору.

2.16. Видавництво залишає за собою право зберігати електронний варіант затвердженого оригінал макету в архіві видавництва, за умови дотримання майнових прав автора, невизначену кількість часу.

 

 

У виданні

Криміналістика
30 вересня 2017
Техноекологія
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016