Технологічне проектування підприємств ресторанного господарства

Павленкова П.П., Тележенко Л.М., Біленька І.Р., Дзюба Н.А.

Технологічне проектування підприємств ресторанного господарства

Навчальний посібник
Херсон: Олді-плюс, 2016. – 312с., тв., 60х84/8
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-ххх-ххх-х

Замовити книгу

Ціна: 350 грн.


Передмова, 1 Поняття про проектування підприємств харчування, 2 Моделювання виробничих процесів і розробка виробничих програм підприємств ресторанного господарства, що проектуються, 3 Проектування функціональних груп приміщень підприємств харчування, 4 Об'ємно-планувальні рішення підприємств харчування, 5 Особливості проектування підприємств ресторанного господарства з централізованого виробництва продукції, 6 Заходи щодо забезпечення санітарно-гігієнічних вимог у закладах ресторанного господарства, 7 Рекламне забезпечення діяльності підприємств харчування, 8 Експертиза технологічної частини проекту, Література, Додатки.


Навчальний посібник містить методичні та практичні рекомендації з технологічного проектування підприємств ресторанного господарства. Теоретичні матеріали ґрунтуються на наукових дослідженнях, інноваційних технологіях, нормативних документах.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки ”Харчові технології та інженерія”, а також може бути корисним фахівцям, які займаються проектуванням підприємств харчування.

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Вступ, Розділ 1  Розвиток елеваторної  промисловості, Розділ 2  Технологічні процеси (тп) підприємств елеваторної промисловості, Розділ 3  Загальна прогресивна принципова схема технологічного процесу зерносховищ, Розділ 4  Робоча схема руху зерна, Розділ 5  Графо-аналітичний метод оцінювання ефективності  роботи бункерів, Розділ 6  Генеральний план підприємства, Розділ 7  Особливості будівельних конструкцій елеваторів, Розділ 8  Приймальні та відпускні пристрої, Розділ 9  Зерносховища для зберігання продовольчого зерна, Розділ 10  Система керування роботою елеватора, Розділ 11  Організація будівництва та забезпечення роботи елеватора, Розділ 12  Курсове та дипломне проектування елеваторів, Розділ 13  Приклад розрахунку технологічної частини елеватора, Розділ 14  Металеві зерносховища, Додатки, Термінологічний словник, Список літературних джерел

У виданні

Техноекологія
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017