Стандартизація

Гуменюк Г.Д.

Стандартизація

Навчальний посібник
. – Херсон: Олді-плюс, 2017. – 252с., тв., 70х100/16
Рекомендовано Вченою радою
ISBN 978-966-289-ХХХ-Х

Замовити книгу

Ціна: 360 грн.


 

У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавчих та нормативно-правових документів щодо стандартизації, історія розвитку та формування національної стандартизації, мета, завдання, принципи державної політики, пріоритетні напрямки стандартизації на сучасному етапі. Вимоги комплексу основоположних стандартів щодо процедур розроблення та оформлення національних та міждержавних НД; порядок впровадження міжнародних та регіональних стандартів як національних України; порядок розроблення нових видів харчової та виробничо-технічної продукції; значення стандартизації в міжнародній торгівлі. Приведено аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, якими регулюється і забезпечується безпечність харчової і сільськогосподарської продукції та здійснюється державний контроль за дотриманням вимог законодавства, норм, правил і стандартів. Висвітлено принципи ринкового нагляду в ЄС та Україні, особливості стандартизації в деяких зарубіжних країнах.

 

Матеріал викладений у навчальному посібнику відповідає навчальній програмі дисципліни «Стандартизація продукції, послуг та технологічних процесів», а також може бути корисним при вивченні інших дисциплін «Стандартизація, метрологія та сертифікація», «Поглиблене вивчення метрології та стандартизації на підприємствах галузі», а також може бути корисним для викладачів, фахівців-стандартизаторів, інженерно-технічних працівників підприємств, які займаються питаннями стандартизації.

 

Навчальний посібник рекомендовано для студентів ВНЗ, що навчаються за спеціальністю «Якість, стандартизація і сертифікація», «Харчова технологія», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та інших, які вивчають стандартизацію.

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

ЗМІСТ ; ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ ; ВСТУП РОЗДІЛ 1 Історія розвитку стандартизації та її народногосподарське значення ; РОЗДІЛ 2 Стандартизація в Україні; РОЗДІЛ 3 Методичні основи стандартизації; РОЗДІЛ 4 Порядок планування та розроблення національних стандартів; РОЗДІЛ 5 Оформлення стандартів різних видів і категорій; РОЗДІЛ 6 Міждержавна стандартизація у співдружності незалежних держав (СНД); РОЗДІЛ 7  Порядок розроблення і впровадження нд, гармонізованих з міжнародними та регіональними; РОЗДІЛ 8 Порядок розроблення та поставлення на виробництво новітніх харчових продуктів та продукції виробничо-технічного призначення; РОЗДІЛ 9 Державне регулювання і забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської і харчової продукції; РОЗДІЛ 10 Державний контроль і нагляд за якістю та безпечністю продукції; РОЗДІЛ 11  Визначення трудомісткості та розрахунок вартості робіт із стандартизації; РОЗДІЛ 12 Роль стандартизації у міжнародній торгівлі; РОЗДІЛ 13 Адаптація українського законодавства і нормативних; РОЗДІЛ 14 Стандартизація в деяких країнах світу; СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ; ДОДАТКИ.

У виданні

Техноекологія
30 вересня 2017
Криміналістика
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016