Методи іхтіологічних досліджень

Шевченко П.Г., Пилипенко Ю.В., Цедик В.В.

Методи іхтіологічних досліджень

Навчальний посібник
- Херсон: Олді-плюс 2017. - 432c.: іл, тв., 60х84/16
Рекомендованно МОН
ISBN 978-966-289-123-2

Замовити книгу

Ціна: 250 грн.


У навчальному посібнику викладено польові та лабораторні методи досліджень риб, оцінки стану іхтіофауни, визначення видового складу, плодючості, живлення, росту, чисельності та смертності  рибоподібних і риб.

Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" та магістрів спеціальності 8.09020101 «Водні біоресурси» у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації.

Буде корисним для викладачів та студентів біологічних і рибогосподарських факультетів, науковців і працівників рибогосподарської галузі України.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Передмова, Вступ, Розділ І.   Іхтіологічні  дослідження водойм, Розділ ІІ.   Методи дослідження іхтіофауни водойм  в польових умовах, Розділ ІІІ.   Методи дослідження риб  в лабораторних умовах, Розділ IV.   Методи оцінки стану рідкісних і зникаючих  видів риб, Розділ V.   Методи оцінки  стану промислової іхтіофауни водойм, Розділ VI.   Методи використання риб  та їх показників для оцінки екологічного стану рибогосподарських водойм, Розділ VII.   Методи варіаційно-статистичної обробки іхтіологічного матеріалу, Покажчик головних термінів, Список використаної літератури, Додатки

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017
Техноекологія
30 вересня 2017