Інтелектуальна власність

Романадзе Л.Д., Цибульов П.М., Кулініч О.О.

Інтелектуальна власність

Підручник
– Херсон: Олді-плюс, 2016. – 424с., тв., 60х84/16
Рекомендовано Вч.Рад.
ISBN 978-966-289-085-3

Замовити книгу

Ціна: 230 грн.


У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність». Розкриваються основні питання навчальної дисципліни. Надається рекомендований перелік нормативно-правових актів та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік навчальної та навчально-методичної літератури, рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу. Наводяться питання для перевірки знань з курсу, а також глосарій, що розкриває зміст основних категорій права інтелектуальної власності. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, аспірантів, здобувачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями правової охорони інтелектуальної власності.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Передмова, Розділ 1. Правова педагогіка  у трансформаціях сьогодення, 1.1. Суспільна трансформація – невід’ємний  процес державно-правового розвитку україни, 1.6. Структура правової педагогіки, Розділ 2.   Правова культура  і громадянське суспільство, 2.1. Громадянське суспільство  (поняття, ознаки та проблеми його становлення), 2.5. Місце і роль правової освіти  у формуванні правової культури, Розділ 3.  Превентивна педагогіка, 3.1. Предмет і завдання  превентивної педагогіки, 3.4. Моделі поведінки батьків: агресії, надії, страхи,  безсилля, заперечення, співзалежності, Розділ 4.  Пенітенціарна педагогіка  та ресоціалізація, 4.1. Сутність, завдання, напрями  пенітенціарної педагогіки, 4.8. Виправлення та ресоціалізація  засуджених неповнолітніх, Розділ 5.  Юридична діяльність та освіта  у сучасних правових сім'ях, 5.1. Компаративний аналіз  у праві та правовій педагогіці, 5.4. Особливості юридичної діяльності  та освіти у сучасних правових сім'ях, Розділ 6. Інтерактивні  технології у професійній підготовці юристів, 6.1. Інтерактивні технології навчання  у контексті класичного, некласичного та постнекласичного типів наукової раціональності, 6.13. Тренінг, предметний покажчик, іменний покажчик, короткі відомості  про дослідників.

 

 

У виданні

Криміналістика
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016
Техноекологія
30 вересня 2017