Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі

Бейдик О.О., Топалова О.І.

Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі

Навчальний посібник
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – ___ с., тв., 60х84/16
Рекомендовано Вч. Радою
ISBN 978-966-289-102-7

Замовити книгу

Ціна: 450 грн.


У посібнику розкриті теоретико-методологічні засади дослідження адаптивного туризму, його становлення, розвиток та поняттєво-термінологічний апарат. Адаптивний туризм розглядається як складова національного туризму, його самостійний вид, що виступає чинником реабілітації відносно здорових людей похилого віку та осіб з інвалідністю. На основі SWOT-аналізу розроблені стратегічні пріоритети розвитку адаптивного туризму в Україні: створення доступних туристсько-екскурсійних маршрутів, туристсько-реабілітаційних центрів у просторовому каркасі перспективної координаційної системи. Проаналізовано, поглиблено та уточнено близько 150 біографій видатних людей з ознаками інвалідності. Кожний з наведених прикладів розглядається не тільки як свідчення вражаючих успіхів неповносправних людей в царині науки, релігії, мистецтва, спорту, військової справи, політики, але й як прояв високих моральних і фізичних якостей лідерів Духу і Волі.

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Передмова, Вступ, Розділ 1. Теоретико-методологічні засади суспільно- географічного дослідження адаптивного туризму, Розділ 2. Суспільно-географічні чинники формування адаптивного туризму України, Розділ 3. Просторово-часовий аналіз сучасного стану розвитку адаптивного туризму в Україні Розділ 4. Перпективи розвитку адаптивного туризму в Україні, Розділ 5. Лідери духу і волі: люди, які створили самих себе, висновки, Додатки

 

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017
Техноекологія
30 вересня 2017