Молекулярная генетика та технології дослідення генома

Гиль М.І., Сметана О.Ю., Юлевич О.І., Баркарь Є.В., Горбатенко І.Ю., Нежлукченко Т.І., Барановський Д.І., Повод М.Г.

Молекулярная генетика та технології дослідення генома

Навчальний посібник
– Херсон: Олді-плюс, 2016. – 320с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-070-9

Замовити книгу

Ціна: 180 грн.


У навчальному посібнику подано теоретичні основи молекулярно-генетичних процесів, які мають розвиток і використання в народному господарстві країни та поширені у світі, а також є актуальними для біотехнологічної галузі, агропромислового виробництва.

Автори приділили увагу поясненню сутті основних генетичних процесів молекулярного рівня організації матерії, зокрема будови спадкового апарату й структурної організації геномів біоти, механізмів передачі спадкової інформації та ї реалізації у вигляді пептидних сполук, регуляції активності генів, захисту і відновлення спадкового апарату, технологій рекомбінантної ДНК, генетичної інженерії, ДНК-технології дослідження генома.

Посібник містить детальну інформацію і розрахований на студентів напряму підготовки 6.051401 – «Біотехнологія».

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Вступ, Розділ 1. Будова спадкового матеріалу, Розділ 2. Структурна організація геномів біоти, Розділ 3. Відтворення генетичної інформації, Розділ 4. Транскрипція та її регуляція, Розділ 5. Котранскрипційна і посттранскрипційна модифікація рнк, Розділ 6. Біосинтез білка на рибосомах, Розділ 7. Регуляція експресії генів, Розділ 8. Захист і відновлення спадкового апарату, Розділ 9. Генетична інженерія та геноміка, Розділ 10. Днк-технології дослідження генома, Іменний покажчик, Термінологічний покажчик, Література

У виданні

Техноекологія
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017