Імунопрофілактика сказу в Україні

ПолупанІ.М. , Недосєков В.В., Ничик С.А.,. Нікітова А.П,. Мазур Н.В

Імунопрофілактика сказу в Україні

Монографія
– Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – 144с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN SBN 978-966-930-157-4

Замовити книгу

Ціна: 120 грн.


Монографія присвячена дослідженню особливостей імунопрофілактики ска- зу як однієї з найнебезпечніших нозоологічних одиниць інфекційної патології до- машніх і диких м’ясоїдних тварин. Висвітлено основні аспекти епізоотології сказу в сучасних умовах, особливості парентеральної і пероральної антирабічної вакци- нації та роль специфічної профілактики сказу в Україні. Особливу увагу приділено авторським дослідженням імунобіологічних властивостей вакцинних штамів вірусу сказу і розробкам методів контролю за імуногенною активністю інактивованих анти- рабічних вакцин. Монографія стане сучасним та актуальним доповненням до лекційних курсів з дисциплін вірусологія й епізоотологія та інфекційні хвороби, що викладаються на факультетах ветеринарної медицини вищих навчальних закладів України. Видання також буде корисним магістрантам, аспірантам, здобувачам наукового ступеня із ве- теринарних наук, слухачам Інституту післядипломного навчання й факультетів під- вищення кваліфікації, фахівцям з ветеринарії та біології, які цікавляться питаннями інфекційної патології тварин і епізоотології.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Перелік умовних скорочень. Передмова. Розділ 1 епізоотичнаситуація зі сказом в Україні на межі хх–ххі ст.  Розділ 2 парентеральнаантирабічнавакцинація. Розділ 3. Пероральнаантирабічнавакцинація. Розділ 4. Роль специфічної профілактики усистеміконтролю засказом. Висновки і пропозиції. Література

 

У виданні

Криміналістика
30 вересня 2017
Техноекологія
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016