Генетика з біометрією. Практикум

Повод М.Г., Нежлукченко Т.І., Папакіна Н.С., Барановський Д.І., Гиль М.І., В Халак.І., Черемисова О.В., Нежлукченко Н.В.

Генетика з біометрією. Практикум

Навчальний посібник
– Херсон: Олді-плюс, 2016. – 380с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-071-6

Замовити книгу

Ціна: 185 грн.


Матеріал практикуму викладено відповідно до типової програми з дисципліни «Генетика з біометрією» для забезпечення навчального процесу ОКР «бакалавр» за спеціальністю 6.090102 – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». В практикумі наводиться матеріал для лабораторних занять з матеріальних основ спадковості, закономірностей успадкування генів, прикладних аспектів генетики в аграрних технологіях, генетико-математичного аналізу спадкової інформації в технологіях тваринництва.

Практикум рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

ВСТУП, Частина І. Матеріальні основи спадковості, Частина ІІ. Закономірності успадкування генів, Частина ІІІ. Прикладні аспекти генетики в аграрних технологіях, Частина ІV. Генетико-математичний аналіз спадкової інформації в технологіях тваринництва, РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА, ДОДАТКИ

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017
Техноекологія
30 вересня 2017