Прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації

Ходаков В.Є., Кірюшатова Т.Г., Захарченко Р.М.

Прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації

Навчальний посібник
Херсон: Олді-плюс, 2017,– 344с., тв., 60х84/16
ISBN 978-966-289-107-2
Рекомендовано Вченою радою

Замовити книгу

Ціна: 200 грн.


У навчальному посібнику представлені узагальнені відомості про прикладні програми в комп’ютерних технологіях обробки облікової інформації.

Розроблено комплекс лабораторно-практичних робіт з вивчення дисциплін: «Комп'ютерні технології обробки облікової інформації», «Інформаційні системи обліку, аудиту і контролю», «Інформаційні системи та технології в управлінні», «Автоматизація виробництва та автоматизовані системи управління», «Корпоративні інформаційні системи». Тематика робіт побудована з урахуванням існуючих науково-організаційних методів для придбання студентами практичних навичок при автоматизованій обробці облікової інформації. Теоретичний матеріал містить пояснювальну сутність кожної теми та практичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу. Посібник містить навчальні завдання, вправи і питання для самоконтролю та завдання для виконання лабораторних робіт з використанням програмного комплексу «1С: Підприємство», модуль «1С: Бухгалтерія», а також програм корпорацій «Парус - Підприємство» і «Галактика».

Розроблені лабораторні роботи для програми «1С: Підприємство», а конкретно для модуля «1С: Бухгалтерія», представлені в двох режимах: користувацькому і робота в режимі Конфігуратора з використанням вбудованої мови програмування 1С.

Посібник пропонується для студентів вищих учбових закладів. Може бути використано для самостійного вивчення студентами, які навчаються за спеціальностями: «Програмна інженерія», «Економіка» за освітньою програмою «Економічна кібернетика».

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Розділ 1. Прикладні програми, Розділ 2. Структура програми «1С: ПІДПРИЄМСТВО 8.2», Розділ 3. Програмування в системі «1С: ПІДПРИЄМСТВО 8.2», Розділ 4. Бухгалтерський облік в програмах «ПАРУС - ПІДПРИЄМСТВО»,  «ГАЛАКТИКА».

 

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Техноекологія
30 вересня 2017
Криміналістика
30 вересня 2017