Комп’ютерна графіка: AUTOCAD

Козяр М.М., Фещук Ю.В.

Комп’ютерна графіка: AUTOCAD

Навч. посібник. Херсон: Олді-плюс, 2015 – 304 с., тв., 60х84/16.
Рекомендовано МОН.
ISBN 978-966-930-007-2.

Замовити книгу

Ціна: 160 грн.


Посібник написано відповідно програми курсу “Комп’ютерна графіка” для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта” і охоплює всі її розділи. В ньому описано сутність комп’ютерної графіки, команди та функції системи AutoCAD, подано приклади, які ілюструють прийоми роботи з програмою. В навчальному посібнику містяться 14 лабораторних робіт із покроковими сценаріями виконання типових завдань в AutoCAD.

Призначений для майбутніх учителів технологій і креслення з метою надання методичної допомоги в процесі підготовки до лабораторних занять із комп’ютерної графіки. Може бути використаний студентами, які здобувають технічну спеціальність, аспірантами, викладачами, інженерно-технічними працівниками.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Вступ, 1. Комп’ютерна графіка та галузі її використання, 2. Основи роботи в AUTOCAD 2015, 3. Лабораторні роботи, 4. Приклад виконання конкурсного завдання з просторового моделювання на пеом з використанням системи AUTOCAD, 5. Команди системи AUTOCAD, 6. Словник термінів, Рекомендована література

У виданні

Криміналістика
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016
Техноекологія
30 вересня 2017