Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою

Третяк А.М., Другак В.М., Гунько Л.А., Гетманьчик І.П.

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою

Навчальний посібник
– Херсон: Олді-плюс, 2014 – 236с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-020-4

Замовити книгу

Ціна: 130 грн.


Викладена методологія і методика організації території сільськогоспо­дарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою. Зокрема, розкрито поняття про землю як найважливішу частину навколишнього середовища, місце земельних ресурсів у структурі природного багатства України, суть землеустрою щодо формування сталого землекористування земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано методологічні основи формування еколого-ланд­шафтної організації території. Викладено методичні підходи до агроекологічного зонування та ландшафтної типізації земель; еколого-економічної класифікації придатності орних земель; зонування земель за типами землекористування; формування еколого-безпечних та інвестиційно-привабливих підтипів земле­користування; формування територіальних природоохоронних обмежень (обтя­жень) у використанні земель; ідентифікації прав власності на землю та оренди землі в межах типів землекористування; встановлення та формування реєстру обмежень (обтяжень) на земельні ділянки власників земельних часток (паїв); формування та організації території сільськогосподарських підприємств з ураху­ванням ландшафтних умов та прав на землю; еколого-економічної оцінки ефективності проектних рішень.

Для студентів, аспірантів, викладачів землевпорядних, агрономічних, економічних факультетів, а також широкого кола фахівців у сфері землеустрою.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Вступ Розділ 1. Земля як частина природи  і засіб виробництва у сільському господарстві та об’єкт землеустрою, Розділ 2. Вплив природних умов  на використання земель в сільському господарстві, Розділ 3. Формування та організація території сільськогосподарських підприємств в межах сільських рад методом еколого-ландшафтного землеустрою, Список використаноі літератури. Додаток А, Додаток Б

У виданні

Криміналістика
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016
Техноекологія
30 вересня 2017