Збалансоване використання земельних ресурсів

Клименко М.О., Борисюк Б.В., Колесник Т.М.

Збалансоване використання земельних ресурсів

Навчальний посібник
– Херсон: Олді-плюс, 2015 – 552с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-052-5

Замовити книгу

Ціна: 220 грн.


Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого використання земельних ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного стану. Навчальний посібник рекомендований як основне літературне джерело для освоєння дисципліни «Збалансоване використання земельних ресурсів», а також може бути корисним у вивченні дисциплін «Охорона та раціональне використання природних ресурсів», «Агроекологія» студентами напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у вищих навчальних закладах.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Вступ. Частина i. Земельні ресурси : сучасний стан,  процеси , оцінка.Розділ 1. Земельні ресурси у складі природних ресурсів. Розділ 2. Функції земельних ресурсів. Розділ 3. Законодавче регулювання земельних відносин в україні. Розділ 4. Земельний фонд україни: структура, сучасний стан. Розділ 5. Особливо цінні землі. … Розділ 11. Порушення земель в процесі розвідки  та експлуатації надр. Частина II. Структурно-функціональні основи збалансованого землекористування. Розділ 1. Організація збалансованої структури земельних угідь. … Розділ 4. Технологічні та екологічні основи відновлення продуктивності земель, порушених в процесі розвідки та використання надр. Cловник найбільш вживаних термінів. Предметний покажчик.

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017
Техноекологія
30 вересня 2017