Вступ до фаху: географія і суспільство

Гукалова І.В. Мальчикова Д.С.

Вступ до фаху: географія і суспільство

Навчальний посібник
– Херсон: Олді-плюс, 2015 – 268с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-075-4

Замовити книгу

Ціна: 145 грн.


У посібнику викладені основи знань про об’єкт і предмет вивчення сучасної географічної науки, її структуру й найважливіші наукові засади, основні етапи її розвитку; місце у формуванні наукової картини світу, її конструктивний потенціал. Більш детальну увагу приділено сучасній суспільній географії як науці, яка має інтегральний і комплексний характер, розглянуто її розвиток за основними напрямами, закцентовано на базових категоріях, які опрацьовуються в її межах, охарактеризований стан теоретико-методологічного забезпечення вивчення основних компонентів геопростору. Посібник рекомендований студентам і викладачам географічних, економічних, екологічних та інших спеціальностей. Він може бути цікавим і для аспірантів і науковців, фахівців і менеджерів у сфері регіонального розвиту. 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Передмова, Частина І. Теоретичні і методологічні основи географії. Історія становлення системи географічних знань,  Частина ІІ. Акценти досліджень, базові категорії і сучасний стан теоретико-методологічного забезпечення вивчення основних компонентів геопростору, рекомендована література, Додатоки

У виданні

Техноекологія
30 вересня 2017
Криміналістика
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016