Історія земельних відносин і землеустрою в Україні

Третяк А.М., Прядка Т.М., Гетманьчик І.П.

Історія земельних відносин і землеустрою в Україні

Навч. посібник
– Херсон: Олді-плюс, 2017. – 420 с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-112-6

Замовити книгу

Ціна: 255 грн.


Висвітлено актуальні питання розвитку земельних відносин і землеустрою в Україні у феодально-кріпосну епоху і в період селянської реформи 1861 року, період зародження капіталізму, Столипінської реформи 1906 –1917 рр., період Радянської України. Розкрито історію земельних відносин і землеустрою у період незалежності України, зокрема: основні засади реформування земельних відносин, зміна системи власності на землю та сільськогосподарського землекористування, землеустрій як основний механізм здійснення заходів земельної реформи, організаційні та соціально-економічні наслідки земельної реформи у період 1991-2000 років, земельний кодекс України 2001 р. – основа зміни інституційного середовища земельної реформи, а також реформування земельних відносин і системи землекористування в сільському господарстві, інституційні зміни землеустрою та зниження його ролі в розвитку системи сільськогосподарського землекористування, управлінські та еколого-економічні наслідки земельної реформи у період 2001-2015 років.

Для студентів, аспірантів і викладачів землевпорядних факультетів, а також широкого кола фахівців у галузі земельних відносин і землеустрою.

 

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Передмова, Розділ 1. Еволюція розвитку земельних відносин, Розділ 2. Розвиток земельних відносин та землеустрою з найдавніших часів, Розділ 3. Регулювання земельних відносин та землеустрою до XІX ст., Розділ 4. Розвиток українських земель у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, Розділ 5. Земельні відносини і землеустрій в Радянській Україні, Розділ 6. Земельна реформа у період 1991?2000 років та її наслідки, Розділ 7. Земельна реформа у період 2001  ? 2015 років

У виданні

Техноекологія
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017