Путівник у прикладну наукометрію

Рідей Н.М. , Зазимко О.В., Кліх Л.В., Кіщак Т.С., Шостак А.В. та інш.

Путівник у прикладну наукометрію

Навчальний посібник
– Херсон: Олді-плюс, 2014. – 344с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-048-8

Замовити книгу

Ціна: 165 грн.


Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації при вивченні дисциплін «Основи наукової діяльності», «Методологія наукових досліджень» та ін., а також аспірантів та молодих вчених. У навчальному посібнику представлена характеристика міжнародних наукометричних баз даних, розкрито їх роль у поширенні наукової інформації, оцінці її якості та значенні для розвитку сучасної науки. Досліджено найбільш популярні міжнародні видання для публікацій результатів наукових досліджень, розкрито теоретичні і методичні аспекти підготовки таких публікацій, представлено розрахунок основних наукометричних показників, ручну методику побудови індекса Хірша, запропоновано алгоритм пошуку інформації в наукометричних базах даних.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

ВСТУП. РОЗДІЛ 1.  Теоретичні аспекти наукометричних баз даних в поширенні результатів сучасних наукових досліджень 1.1. Наукометрія – як галузь сучасної науки. ... 1.3. Наукова робота студентів у дослідницьких ВНЗ. РОЗДІЛ 2.  Класифікація накометричних  баз даних. ...  2.4 Наукометричні бази даних України. РОЗДІЛ 3.  Практичні аспекти наукометричних  баз даних. 3.1. Основні вимоги щодо використання  наукометричних баз даних. 3.2. Практична наукометрія. 3.3. Рекомендації щодо підготовки публікацій  в цитованих виданнях. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Техноекологія
30 вересня 2017
Криміналістика
30 вересня 2017