Українська мова за професійним спрямуванням (в екології)

Берегова Г.Д.

Українська мова за професійним спрямуванням (в екології)

Навч.-метод. посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 340 с.
Рекомендовано МАП. Тв., 60х84/16.
ISBN 978-966-2393-51-4.

Замовити книгу

Ціна: 140 грн.


Пропонований посібник призначений для студентів спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультура» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» аграрних закладів вищої освіти з метою поглибленого чи самостійного вивчення теоретичного матеріалу з української мови професійного спрямування, що передбачає узагальнення та
систематизацію знань за трьома модулями: «Основні мовні та мовленнєві поняття», «Писемне професійне мовлення», «Усне професійне мовлення». Кожен модуль розподілено на окремі теми, які доповнюються завданнями, запитаннями та тестами для самоконтролю.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:
1. Основні мовні та мовленнєві поняття.
2. Стилі мовлення у професійному спілкуванні.
3. Документування у професійній сфері.
4. Лексика професійного мовлення.
5. Морфологічні особливості професійного мовлення.
6. Синтаксичні особливості професійного мовлення.
7. Складні випадки правопису.
8. Усне приватне професійне спілкування.
9. Усне публічне професійне спілкування.
10. Елементи ораторського мистецтва.

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Техноекологія
30 вересня 2017
Криміналістика
30 вересня 2017