Українська мова за професійним спрямуванням (в туризмі)

Линчак І.М., Матвєєва Г.В.

Українська мова за професійним спрямуванням (в туризмі)

Навчальний посібник
Херсон: Олді-плюс, 2014. – 334с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-051-8

Замовити книгу

Ціна: 150 грн.


Посібник містить інформацію з різних аспектів усного та писемного мовлення майбутніх фахівців туризму. У ньому оптимально поєднано теоретичні положення і практичні завдання різноманітних типів та рівнів складності, що сприяє поглибленому опануванню й закріпленню набутих знань з української мови професійного спрямування. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, працівників організацій та установ туристичного профілю.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Передмова.Модуль 1. Мова і суспільство.  Модуль 2. Стильові різновиди української мови. Модуль 3. Усне професійне мовлення. Модуль 4. Культура професійного мовлення і мовний етикет. Модуль 5. Лексикологія і фразеологія професійного мовлення. Модуль 6. Писемне професійне мовлення фахівців туристичної галузі. Практикум з культури професійного мовлення. Додаток.  Глосарій. Рекомендована література

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017
Техноекологія
30 вересня 2017