Розвитологія

Клименко М.О., Герасимчук З.В., Клименко О.М., Клименко Л.В.

Розвитологія

Підручник
– Херсон: Олді-плюс, 2015. – 286с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-073-0

Замовити книгу

Ціна: 145 грн.


У підручнику викладено матеріали, які стосуються ідеї сталого розвитку суспільства, який ми плануємо на перспективу та розуміння суті самого феномену розвитку соціо-економіко-екологічних систем.

Значне місце у підручнику відводиться особливостям, етапам розробки стратегій сталого розвитку, системі показників, методам і моделям прогнозування сталого розвитку та обґрунтування пріоритетів екологічно безпечного розвитку регіону.

Підручник може бути використаний студентами, аспірантам, які поглиблено вивчають проблеми пов’язані зі сталим розвитком соціо-економіко-екологічних систем на локальних і регіональних рівнях.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Вступ, Розділ 1  Передумови виникнення розвитології, Розіл 2  Розвитологія як трансдисциплінарна галузь знань, Розділ 3  Джерела розвитку систем, Розділ 4  Особливості розробки стратегій сталого розвитку, Розділ 5  Оцінка та аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища як передумова розробки стратегії сталого розвитку регіону, Розділ 6  Етапи розробки стратегії сталого розвитку регіону, Розділ 7  Системи показників стратегії сталого розвитку регіону, Розділ 8  Оцінка та аналіз сталого розвитку регіону, Розділ 9  Прогнозування сталого розвитку регіону, Розділ 10  Встановлення пріоритетів екологічно безпечного розвитку, Розділ 11  Альтернативні стратегії розвитку людства, Глосарій, Тести з дисципліни «розвитологія», Література, Додатки

 

У виданні

Криміналістика
30 вересня 2017
Техноекологія
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016