Психологія управління соціальною організацією

Гура О.І., Гура Т.Є.

Психологія управління соціальною організацією

Навчальний посібник
– Херсон: Олді-плюс, 2015. – 212с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-066-2

Замовити книгу

Ціна: 120 грн.


У навчальному посібнику на основі інтеграції наукових здобутків вітчизняної та зарубіжної психологічної теорії і практики управління розкрито особливості поведінки людей в організованих соціальних системах, визначено й охарактеризовано соціально-психологічні явища та закономірності, що зумовлюють її специфіку.

Матеріал розподілено на смислові модулі, вивчення який створює умови для оволодіння майбутніми фахівцями системою професійних знань (визначається змістом основних розділів і підрозділів, питаннями для контролю та самоконтролю), вмінь та навичок практичної діяльності (забезпечується виконанням індивідуальних завдань, вправ для практичних занять, методів діагностики, матеріалами для аналізу та обговорення).

Видання призначено для студентів вищих навчальних закладів.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Передмова, Модуль 1. Науково-теоретичні засади психології управління, 1.1. Психологія управління як галузь психологічної науки, 1.2. Становлення та розвиток психології управління, Модуль 2. Організація як соціальна система управління, 2.1. Сутність феномену “соціальна організація”, 2.2. Організована діяльність людей як об’єкт управління, Модуль 3. Індивідуально-психологічні чинники організованої діяльності, 3.1. Особливості індивідуальної поведінки, 3.2. Мотивація діяльності в системі управління         , Модуль 4. Соціально-психологічні аспекти групової взаємодії, 4.1. Група як складова соціальної системи управління, 4.2. Процеси прийняття рішень в організації, Модуль 5. Якісні показники соціально-психологічних відносин в організації, 5.1. Організаційна культура в системі управління, 5.2. Конфлікти в системі управління, Додатки, Список використаних джерел

 

У виданні

Техноекологія
30 вересня 2017
Криміналістика
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016