Правова педагогіка

Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Фатхутдінова О.В.

Правова педагогіка

Навчальний посібник
– Херсон: Олді-плюс, 2015. – 326с., тв., 60х84/16
Рекомендовано Вч.Рад.
ISBN 978-966-289-058-7

Замовити книгу

Ціна: 150 грн.


У навчальному посібнику в межах аналізу галузевої педагогіки в системі науки про освіту, навчання та виховання розкрито теоретико-методологічні основи правової педагогіки, ключові проблеми виховання та навчання осіб із девіантною поведінкою, особливості правового виховання в роботі із перевиховання засуджених.

Для магістрів спеціальності «Правознавство», викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами правової педагогіки.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Передмова, Розділ 1. Правова педагогіка  у трансформаціях сьогодення, 1.1. Суспільна трансформація – невід’ємний  процес державно-правового розвитку україни, 1.6. Структура правової педагогіки, Розділ 2.   Правова культура  і громадянське суспільство, 2.1. Громадянське суспільство  (поняття, ознаки та проблеми його становлення), 2.5. Місце і роль правової освіти  у формуванні правової культури, Розділ 3.  Превентивна педагогіка, 3.1. Предмет і завдання  превентивної педагогіки, 3.4. Моделі поведінки батьків: агресії, надії, страхи,  безсилля, заперечення, співзалежності, Розділ 4.  Пенітенціарна педагогіка  та ресоціалізація, 4.1. Сутність, завдання, напрями  пенітенціарної педагогіки, 4.8. Виправлення та ресоціалізація  засуджених неповнолітніх, Розділ 5.  Юридична діяльність та освіта  у сучасних правових сім'ях, 5.1. Компаративний аналіз  у праві та правовій педагогіці, 5.4. Особливості юридичної діяльності  та освіти у сучасних правових сім'ях, Розділ 6. Інтерактивні  технології у професійній підготовці юристів, 6.1. Інтерактивні технології навчання  у контексті класичного, некласичного та постнекласичного типів наукової раціональності, 6.13. Тренінг, предметний покажчик, іменний покажчик, короткі відомості  про дослідників.

 

 

У виданні

Техноекологія
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017