Педагогіка та психологія вищої школи (в екології)

Туркот Т.І., Коновал О.А.

Педагогіка та психологія вищої школи (в екології)

Навчальний посібник
– Херсон: Олді-плюс, 2013. – 466 с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-2393-92-7

Замовити книгу

Ціна: 180 грн.


У посібнику висвітлені загальні засади психології та педагогіки вищої школи: закономірності, принципи, форми, методи, зміст вищої екологічної освіти, традиційні та інноваційні технології навчання в сучасному ВНЗ, соціально-психологічні особливості сучасного студентства та можливості їх урахування у навчально-виховному процесі. Із сучасних позицій розкриваються вимоги до педагогічної культури викладача, його лекторської майстерності та деякі аспекти екології людини.

Посібник адресований студентам-екологам вищих навчальних закладів, магістрантам, аспірантам, викладачам, слухачам курсів підвищення педагогічної кваліфікації. Його доцільно використовувати в процесі самоосвіти всім, кого цікавлять проблеми навчання і виховання студентської молоді.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

1. Психологія і педагогіка вищої школи в структурі соціально-гуманітарних наук. 2. Особистість студента. 3. Особистість викладача вищого  навчального закладу. 4. Педагогічна конфліктологія. 5. Психолого-педагогічні засади виховної роботи  зі студентською молоддю. 6. Основи дидактики вищої школи. 7. Освітні технології та методи навчання у вищій школі. 8. Педагогічні інНовації в навчальному  процесі вищої школи. 9. Історія зародження і розвитку вищої школи України. Тестові завдання для контролю і самоконтролю знань. Система освіти в Україні. Дидактика вищої школи. Психолого-педагогічні засади організації виховної роботи зі студентською молоддю. Викладач вищого навчального закладу  і психолого-педагогічні вимоги до нього. Психолого-педагогічний словник.

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017
Техноекологія
30 вересня 2017