Етнопедагогіка

Маєвська Л.М.

Етнопедагогіка

Навчальний посібник
– Херсон: Олді-плюс, 2014. – 288с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-045-7

Замовити книгу

Ціна: 150 грн.


Навчальний посібник підготовлений для студентів вищих навчальних закладів. Він містить навчальну і робочу програми курсу "Етнопедагогіка", виклад змісту лекцій, інструктивно-методичні матеріали щодо виконання різних видів самостійної та індивідуальної роботи у підготовці до практичних занять, творчі професійно-орієнтовані завдання, словник основних термінів і понять з етнопедагогіки.

Посібник стане в нагоді викладачам вищої школи, що готують спеціалістів для професійної діяльності в соціокультурному освітньому просторі, слухачам і викладачам курсів підвищення кваліфікації, усім, хто цікавиться проблемами формування основ міжкультурної толерантності у просторі діалогу етнокультур.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Вступ, Змістовий модуль 1. Етнопедагогіка як наука. Історичні етапи становлення етнопедагогіки, Змістовий модуль 2. Педагогічні аспекти соціалізації особистості в етносі, інструктивно-методичні матеріали до курсу "Етнопедагогіка", Підсумкова модульна робота (аудиторна), Список рекомендованої літератури, Індивідуальні завдання, Питання до екзамену з курсу «Етнопедагогіка», Тестові завдання з курсу «Етнопедагогіка», Критерії оцінки виконання завдань підсумкової контрольної роботи з курсу «Етнопедагогіка», Словник базових понять курсу «Етнопедагогіка»,

У виданні

Техноекологія
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017