Техноекологія

Клименко М.О., Залеський І.І.

Техноекологія

Підручник
2017. – 348с. , тв., 60х84/16
Рекомендовано Вч. Радою
ISBN 978-966-289-ххх-х

Замовити книгу

Ціна: 300 грн.


У підручнику міститься сучасна інформація про засади, методи та принципи що застосовуються у техноекологічній діяльності. Він рекомендований як основне літературне джерело для вивчення навчальної дисципліни «Техноекологія», а враховуючи міждисциплінарний характер, може бути корисним при підготовці фахівців природничих спеціальностей, особливо за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у вищих навчальних закладах.

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Розділ 1. ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ ТЕХНОЕКОЛОГІЇ. Розділ 2. ГАЛУЗЕВА ТЕХНОЕКОЛОГІЯ. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ. ДОДАТКИ. КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ. ТЕСТИ.

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017
Техноекологія
30 вересня 2017