Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

Лико Д.В., Лико С.М., Долженчук В.І., Портухай О.І.

Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

Навчальний посібник
Херсон: Олді-плюс, 2016. – 664с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-ххх-ххх-х

Замовити книгу

Ціна: 300 грн.


Вступ, Структура навчальної дисципліни «Охорона і раціональне використання земельних ресурсів», Теоретична частина, Модуль 1. Земля як матеріальна основа землекористування, Модуль 2. Проблеми раціонального використання земельних ресурсів у сучасних умовах, Модуль 3. Правові аспекти охорони і раціонального використання земельних ресурсів, аудиторна індивідуальна робота студентів, Завдання на самостійну роботу студентів, Практична частина, Методичні вказівки для лабораторних робіт, Методичні вказівки для практичних робіт, Термінологічний словник, Список використаної літератури, Додаток А, Додаток Б, Додаток В

Навчально-методичний посібник «Охорона і раціональне використання земельних ресурсів» підготовлений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». У посібнику розглянуто стан земельних ресурсів України, висвітлено особливості використання земель забруднених важкими металами, пестицидами та радіонуклідами. Приділено увагу напрямкам розв’язання проблем раціонального використання земельних ресурсів при переході до сталого землекористування. Проаналізовано організацію управління у галузі використання і охорони земельних ресурсів та правовий режим земель різних категорій.

Посібник включає навчальну програму дисципліни, теоретичну частину, завдання аудиторної та самостійної роботи, методичні вказівки для практичних і лабораторних робіт, тестовий контроль рівня знань студентів.

У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття класичної екології, проблеми прикладної екології та шляхи їхніх вирішень. Він включає: навчальну програму за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з варіантами завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; теоретичний матеріал; методичні рекомендації до виконання практичних робіт, тестовий контроль поточного й підсумкового рівня знань студентів, термінологічний словник, список рекомендованих літературних джерел.

Навчальний посібник рекомендується використовувати студентам вищих навчальних закладів для освітньо-кваліфікаційного рівня – "бакалавр".

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Вступ, Загальна схема структури та програма навчальної дисципліни «ЕКОЛОГІЯ», Екологія як наука, роль екологічних факторів у навколишньому середовищі, Екологія популяцій, Синекологія – екологія угруповань, Екосистеми та їхнє місце в організації біосфери, Біосфера як жива оболонка землі, Екологічний стан складових географічної оболонки землі, Науково-технічний прогрес та його вплив на навколишнє середовище, Взаємовідносини суспільства та природи: проблеми та шляхи їх вирішення, Правові основи охорони навколишнього природного середовища, Методичні вказівки для практичних робіт, Методичні вказівки до самостійної роботи, Поточний тестовий контроль рівня знань студентів, Підсумковий тестовий контроль рівня знань студентів, Термінологічний словник, Список використаних літературних джерел

 

У виданні

Техноекологія
30 вересня 2017
Криміналістика
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016