Екологія

Лико Д.В., Лико С.М., Портухай О.І., Глінська С.О., Трохимчук І.М., Деркач О.А.

Екологія

Навчальний посібник
Херсон: Олді-плюс, 2016. – 304с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-ххх-ххх-х

Замовити книгу

Ціна: 165 грн.


У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття класичної екології, проблеми прикладної екології та шляхи їхніх вирішень. Він включає: навчальну програму за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з варіантами завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; теоретичний матеріал; методичні рекомендації до виконання практичних робіт, тестовий контроль поточного й підсумкового рівня знань студентів, термінологічний словник, список рекомендованих літературних джерел.

Навчальний посібник рекомендується використовувати студентам вищих навчальних закладів для освітньо-кваліфікаційного рівня – "бакалавр".

 КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Вступ, Загальна схема структури та програма навчальної дисципліни «ЕКОЛОГІЯ», Екологія як наука, роль екологічних факторів у навколишньому середовищі, Екологія популяцій, Синекологія – екологія угруповань, Екосистеми та їхнє місце в організації біосфери, Біосфера як жива оболонка землі, Екологічний стан складових географічної оболонки землі, Науково-технічний прогрес та його вплив на навколишнє середовище, Взаємовідносини суспільства та природи: проблеми та шляхи їх вирішення, Правові основи охорони навколишнього природного середовища, Методичні вказівки для практичних робіт, Методичні вказівки до самостійної роботи, Поточний тестовий контроль рівня знань студентів, Підсумковий тестовий контроль рівня знань студентів, Термінологічний словник, Список використаних літературних джерел

 

У виданні

Техноекологія
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017