Екологія


У цьому розділі подані книги з екології

Техноекологія

Техноекологія

Клименко М.О., Залеський І.І.
Екологічна безпека

Екологічна безпека

Шмандій В.М., Клименко М.О., Голік Ю.С., та інш.
Енергозбереження та екологія виробництва будівельних матеріалів

Енергозбереження та екологія виробництва будівельних матеріалів

Вінниченко В.І., Іващенко Т.Г., Рязанов О.М.
Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

Лико Д.В., Лико С.М., Долженчук В.І., Портухай О.І.
Екологія

Екологія

Лико Д.В., Лико С.М., Портухай О.І., Глінська С.О., Трохимчук І.М., Деркач О.А.
Основи біологічної безпеки (екологічна складова)

Основи біологічної безпеки (екологічна складова)

Бондар О.І., Новосельська Л.П., Іващенко Т.Г.
Хімічна екологія

Хімічна екологія

Мітрясова О.П.
Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації

Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації

Лико Д.В., Костолович М.І., Войтович О.П.
Екологічний контроль в агропромисловому комплексі

Екологічний контроль в агропромисловому комплексі

Лико С.М.
Гідроекологія

Гідроекологія

Клименко М.О., Пилипенко Ю.В., Гроховська Ю.Р., Лянзберг О.В., Бедункова О.О.
Розвитологія

Розвитологія

Клименко М.О., Герасимчук З.В., Клименко О.М., Клименко Л.В.
Вступ до фаху (в екології)

Вступ до фаху (в екології)

Клименко М.О., Петрук В.Г., Мудрак О.В., Петрук Р.В., та інш.
Екологічне лісознавство

Екологічне лісознавство

Плугатар Ю.В., Бойко П.М., Шевчук В.В., Бойко Т.О.
Фітоекологія з основами лісівництва

Фітоекологія з основами лісівництва

Краснов В.П., Шелест З.М., Давидова І.В.
Лісові пожежі: методи дослідження (рос. мова)

Лісові пожежі: методи дослідження (рос. мова)

Ходаков В.Е., Жарікова М.В.
Радіобіологія

Радіобіологія

Гудков І.М.
Радіоекологія

Радіоекологія

Гудков І.М., Гайченко В.А., Кашпаров В.О., Кутлахмедов Ю.О., Гудков Д.І., Лазарєв М.М.
Радіоекологія. Практикум.

Радіоекологія. Практикум.

Клименко М.О., Прищепа А.М., Лебедь О.О.
Практикум з радіобіології та радіоекології

Практикум з радіобіології та радіоекології

Гайченко В.А., Гудков І.М., Кашпаров В.О., Кіцно В.О., Лазарєв М.М.
Екологічне інспектування

Екологічне інспектування

Клименко М.О., Прищепа А.М., Стецюк Л.М. та ін.
Екологічне інспектування. Практикум

Екологічне інспектування. Практикум

Клименко М.О., Прищепа А.М., Стецюк Л.М., Брежицька О.А.
Екологія та збалансоване природокористування

Екологія та збалансоване природокористування

Мальований М.С, Леськів Г.З.
Техноекологія

Техноекологія

Мальований М.С, Боголюбов В.М., Шаніна Т.П.
Стратегія сталого розвитку.

Стратегія сталого розвитку.

Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мельник Л.Г. та інші.
Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку

Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку

Клименко М.О., Боголюбов В.М., Клименко Л.В., Брежицька О.А.
Екологія людини

Екологія людини

Залеський І.І., Клименко М.О.
Оцінка екологічного ризку. Вплив на здоров’я людини

Оцінка екологічного ризку. Вплив на здоров’я людини

Орел С.М., Мальований М.С., Орел Д.С.
Загальна екологія.

Загальна екологія.

Соломенко Л.І., Боголюбов В.М.
Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування

Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування

Третяк А.М., Другак В.М.
Екологія міських систем.

Екологія міських систем.

Клименко М.О., Пилипенко Ю.В., Мороз О.С.
Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності

Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О.
Екологія тварин.

Екологія тварин.

Гайченко В.А., Царик Й.В.
Моніторинг довкілля.

Моніторинг довкілля.

за ред. Боголюбова В.М. і Сафранова Т.А.
Екотоксикологія

Екотоксикологія

Снітинський В.В., Хірівський П.Р., Гнатів П.С., Антоняк Г.Л., Панас Н. Є., Петровська М. А.
Екологічний менеджмент та аудит

Екологічний менеджмент та аудит

Галушкіна Т.П., Грановська Л.М., Кисельова Р.А.
Педагогіка та психологія вищої школи (в екології)

Педагогіка та психологія вищої школи (в екології)

Туркот Т.І., Коновал О.А.
Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем

Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем

Рідей Н. М., Горбатенко А. А., Строкаль В. П., Шофолов Д. Л., Рибалко Ю. В.
Екологічна хімія

Екологічна хімія

Федишин Б.М., Дорохов В.І., Павлюк Г.В.,Заблоцька О.С., Борисюк Б.В.
Геохімія довкілля

Геохімія довкілля

Марчук Г.П., Біла Т.А.
Методологія та організація наукових досліджень (в екології).

Методологія та організація наукових досліджень (в екології).

Клименко М.О., Петрук В.Г., Мокин В.Б., Вознюк Н.М.
Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища

Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища

Войцицький Д.Л., Федишин Б.М, Борисюк Б.В.
Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы

Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы

Ходаков В.Е., Соколова Н.А., Чёрный С.Г.
Українська мова за професійним спрямуванням (в екології)

Українська мова за професійним спрямуванням (в екології)

Берегова Г.Д.
Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування

Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування

Шофолов Д.Л.