Політична економія

Ларіна Я.С.,Фомішин С.В.

Політична економія

Навчальний посібник
- Херсон: Олді-плюс, 2016. – 504с., тв., 70х100/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-104-1

Замовити книгу

Ціна: 520 грн.


На основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлюються основні питання політичної економії, об’єднані у 18 главах. За змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів вищих навчальних закладів. Видання адресоване студентам і аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачам шкіл бізнесу, підприємцям, працівникам фірм і корпорацій, усім, кого цікавить політична економія.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Вступ, Глава 1. Предмет і метод політичної економії, Глава 2. Виробництво і межа виробничих можливостей, Глава 3. Економічні потреби та інтереси, Глава 4. Економічна система та закони її розвитку. Власність, Глава 5. Форми рганізації суспільного виробництва. Товар і гроші, Глава 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата, Глава 7. Витрати виробництва і прибуток, Глава 8. Ринок, його сутність та функції, Глава 9. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення, Глава 10. Домогосподарство в системі економічних відносин, Глава 11. Підприємство як товаровиробник, Глава 12. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента, ... Форми міжнародних економічних відносин, Глава 18. Глобалізація та глобальні проблеми суспільства

 

 

У виданні

Техноекологія
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016
Криміналістика
30 вересня 2017