Облік у галузях економіки

Кузіна Р.В., Добрунік Т.П., Радова О.В., Обнявко О.В., Ілюхіна Н.П., Негрі О.Б.

Облік у галузях економіки

Навчальний посібник
- Херсон: Олді-плюс, 2017. – 508 с., тв., 60х84/16
ISBN 978-966-289-111-9

Замовити книгу

Ціна: 300 грн.


Навчальний посібник із дисципліни «Облік у галузях економіки» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти щодо організації обліку на підприємствах різних галузей економіки, запропоновано комплекс різноманітних аналітичних матеріалів, схеми, ситуаційні завдання та тести для самоконтролю.

Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Облік і аудит», аспірантів, викладачів, фахівців з бухгалтерського обліку.

ВСТУП, РОЗДІЛ 1.ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ, РОЗДІЛ 2.ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ, РОЗДІЛ 3.ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ, РОЗДІЛ 4.БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ, РОЗДІЛ 5.ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, РОЗДІЛ 6.ОБЛІК ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ): ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ

У виданні

Криміналістика
30 вересня 2017
Техноекологія
30 вересня 2017
Рекреалогія
06 вересня 2016