Основи наукових досліджень (в будівництві)

Рокочинський А.М., Сапсай Г.І., Шалай С.В.

Основи наукових досліджень (в будівництві)

Навчальний посібник
2017. – 172с., тв., 60х84/16
Рекомендовано Вч. Радой
ISBN 978-966-930-145-1

Замовити книгу

Ціна: 130 грн.


Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни "Основи наукових досліджень", тематику самостійної роботи, контрольну тестову програму, термінологічний словник, список літератури. Розглянуто поняття про науку, її структуру, класифікацію та організацію, види доліджень. Наведено огрунтування тематики і методів досліджень, поняття про наукознавство, стадії та етапи досліджень, систему науково-технічної інформації, впровадження та ефективність досліджень.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів які навчаються за напрямом підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)" і спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія".

  КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Передмова, 1. Загальні відомості про науку, 2. Вибір і обґрунтування тематики наукових досліджень, 5. Основні стадії та етапи наукових досліджень, 6. Обробка і оформлення результатів наукових досліджень, 8. Виконання наукових досліджень за напрямом 6.060103  "Гідротехніка (водні ресурси)" та спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія", Тематика самостійної роботи, Література
 

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Техноекологія
30 вересня 2017
Криміналістика
30 вересня 2017