Радіобіологія

Гудков І.М.

Радіобіологія

Підручник
– Херсон: Олді-плюс, 2016. – 504 с., тв., 60х84/16
Рекомендовано МОН
ISBN 978-966-289-092-1

Замовити книгу

Ціна: 300 грн.


Згідно типової програми курсу «Радіобіологія» викладені основні положення сучасної загальної та сільськогосподарської радіобіології та радіоекології. Коротко викладена історія радіобіології та етапи її розвитку. Наведено відомості про природу іонізуючих випромінювань, їхні джерела, взаємодію з речовинами живих організмів. Розглянуто біологічні ефекти іонізуючих випромінювань, радіочутливість організмів різних таксономічних груп, можливості її модифікації. Особливу уваги приділено процесам міграції радіоактивних речовин в об’єктах навколишнього середовища та шляхам надходження в рослини та організм тварин і людини, особливостям господарювання на забруднених радіонуклідами територіях, використанню іонізуючих випромінювань у різних сферах народного господарства. Висвітлено основні принципи радіаційної безпеки.

Для студентів вищих навчальних закладів II–IV рівнів акредитації.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ:

Передмова, 1. Вступ. Радіобіологія та радіоекологія як суцільна наука, 2. Радіоактивність, типи іонізуючих випромінювань та їх дозиметрія, 3. Джерела іонізуючих випромінювань на землі, 4. Фізичні та хімічні основи взаємодії іонізуючих випромінювань із речовинами клітин живих організмів, ... 11. Заходи із зменшення вмісту радіонуклідів в продукції рослинництва і тваринництва, 12. Використання іонізуючих випромінювань у біолого-природничих сферах діяльності людини, 13. Метод ізотопних індикаторів в біології та екології, 14. Біологічне нормування іонізуючих випромінювань та основи радіаційної гігієни, Післямова.

 

У виданні

Рекреалогія
06 вересня 2016
Техноекологія
30 вересня 2017
Криміналістика
30 вересня 2017